Suomalainen laivanrakennus

Laivoja rakentamassa

Laivanrakennuksen vuosisatoja jatkuneet perinteet ja kansainvälisesti arvostettu korkea osaaminen kuuluvat kiistämättä suomalaisiin ylpeydenaiheisiin. Suomen laivanrakennuksen pitkä ja vaikuttava tarina kerrotaan Forum Marinumiin 29.11.2017 avautuvassa näyttelyssä.

Näyttely tarkastelee monipuolisista näkökulmista suomalaisen laivanrakennuksen ja siihen liittyneiden toimijoiden vaiheita. Siinä kuvataan laivanrakennusmenetelmien ja -työn kehitystä aina keskiajalta nykypäivään, puisista purjealuksista erikoisaluksiin ja suuriin risteilijöihin.

 

 

 

Näyttelyssä tuodaan esiin laivasuunnittelun näkökulma sekä esitellään merkittäviä suomalaisia laivanrakennuksen innovaatioita. Uudenlainen lähestymistapa on myös laivanrakennuksen laajat verkostot: laivaprojektiin voi osallistua jopa kymmeniä kokonaistoimittajia ja alihankkijoita. Näyttelyssä painotetaan, että telakan vaikutus ei rajoitu pelkästään lähialueille, vaan teollisuudenala tuo verkostojen kautta tuloja ja työpaikkoja ympäri maata ja Suomen rajojen ulkopuolellakin.

Näyttelyssä panostetaan etenkin moderneihin esitystapoihin, elämyksellisyyteen ja havainnollisuuteen. Näyttelytilassa on interaktiivisia elementtejä ja toiminnallisia pisteitä. Hankkeessa tehdään aktiivista yhteistyötä laivanrakennusalan asiantuntijoiden kanssa. Omana kokonaisuutenaan näyttelyyn liittyy myös turkulaisen laivamoottorivalmistuksen historiasta kertova Konepajalla-näyttely.

.