Laivoja rakentamassa

Laivoja rakentamassa

Laivanrakennuksen erittäin pitkät perinteet ja korkea osaaminen kuuluvat ehdottomasti suomalaisiin ylpeydenaiheisiin. Taidot ovat saaneet mainetta ja arvostusta myös ulkomailla. Suomessa laivojen rakentamisella on vuosisatainen jatkumo: laajamittainen laivanrakennustoiminta alkoi viimeistään 1500-luvulla. Vilkkaimmillaan puisia purjealuksia valmistetiin pitkin maan rannikkoa. Aikojen saatossa alasta on tullut yhä kansainvälisempää.  Toisen maailmansodan jälkeen suomalaiset ovat tulleet erityisen tunnetuiksi paitsi vaativista erikoisaluksista ja korkealuokkaisista matkustajalaivoista myös innovatiivisuudestaan.
Tämä suomalaisen laivanrakennuksen vaikuttava tarina kerrotaan kokonaisuudessaan Forum Marinumin  16.11.2017 avattavassa näyttelyssä. Siinä panostetaan monipuolisuuteen, moderniin esitystekniikkaan, elämyksellisyyteen, havainnollisuuteen, sekä visuaaliseen näyttävyyteen. Näyttelytilaan tuodaan interaktiivisia elementtejä, toiminnallisia pisteitä ja ratkaisuja, joilla on mahdollista hankkia syventävää tietoa yksittäisistä aihealueista.

Näyttely tarkastelee monista eri näkökulmista suomalaisen laivanrakennuksen ja siihen liittyneiden toimijoiden vaiheita. Siinä kuvataan laivanrakennusmenetelmien ja -työn kehitystä aina keskiajalta nykypäivään ja puisista purjealuksista suuriin risteilijöihin. Teknologisten muutosten ohella kiinnitetään huomiota telakkaan työympäristönä. Ennen muuta laivojen valmistamiseen osallistuneet ihmiset saavat äänensä kuuluviin: keskeisenä teemana ovat laivanrakentajien tarinat.Laivanrakennuksen erittäin pitkät perinteet ja korkea osaaminen kuuluvat ehdottomasti suomalaisiin ylpeydenaiheisiin. Taidot ovat saaneet mainetta ja arvostusta myös ulkomailla. Suomessa laivojen rakentamisella on vuosisatainen jatkumo: laajamittainen laivanrakennustoiminta alkoi viimeistään 1500-luvulla. Vilkkaimmillaan puisia purjealuksia valmistetiin pitkin maan rannikkoa. Aikojen saatossa alasta on tullut yhä kansainvälisempää.  Toisen maailmansodan jälkeen suomalaiset ovat tulleet erityisen tunnetuiksi paitsi vaativista erikoisaluksista ja korkealuokkaisista matkustajalaivoista myös innovatiivisuudestaan.

 

Näyttely tarkastelee monista eri näkökulmista suomalaisen laivanrakennuksen ja siihen liittyneiden toimijoiden vaiheita. Siinä kuvataan laivanrakennusmenetelmien ja -työn kehitystä aina keskiajalta nykypäivään ja puisista purjealuksista suuriin risteilijöihin. Teknologisten muutosten ohella kiinnitetään huomiota telakkaan työympäristönä. Ennen muuta laivojen valmistamiseen osallistuneet ihmiset saavat äänensä kuuluviin: keskeisenä teemana ovat laivanrakentajien tarinat.

Näyttelyssä tuodaan esiin tärkeänä näkökulmana laivasuunnittelu sekä kerrotaan merkittävistä suomalaisista laivanrakennuksen innovaatioista. Uudenlainen lähestymistapa ovat myös laivanrakennuksen laajat verkostot: laivaprojektiin voi osallistua jopa kymmeniä kokonaistoimittajia ja alihankkijoita. Näyttelyssä painotetaan, että telakan vaikutus ei rajoitu pelkästään lähialueille, vaan teollisuudenala tuo verkostojen kautta tuloja ja työpaikkoja ympäri maata ja Suomen rajojen ulkopuolellakin.

Hankkeessa tehdään aktiivista yhteistyötä laivanrakennusalan asiantuntijoiden kanssa. Omana kokonaisuutenaan näyttelyyn liittyy myös turkulaisen laivamoottorivalmistuksen historiasta kertova Konepajalla-näyttely.

.