Muutoksen aalloilla – Itämeren merenkulkua reformaation aikakaudella

Muutoksen aalloilla – Itämeren merenkulkua reformaation aikakaudella

Kruununmakasiinin aulassa 6.4. – 26.7.2017

Forum Marinumin tuottama näyttely on osa reformaation merkkivuoden ohjelmaa. Se tuo esille reformaatioaikaan liittyneitä muutoksia ennen muuta merenkulun kehityksen, laivojen ja meriliikenteen näkökulmasta. Uuden ajan alun hallinnolliset ja yhteiskunnalliset muutokset Ruotsin valtakunnassa heijastuivat myös merenkulkuun. Toisaalta jo keskiajalla syntyneet tiiviit meriyhteydet aina Itämeren yli auttoivat osaltaan uudenlaisten aatteiden ja kulttuurivaikutteiden leviämistä. Merenkulun merkitys näkyi monin tavoin kirkollisessa elämässäkin.

Näyttely tarkastelee esimerkiksi, miten Kustaa Vaasan hänen seuraajiensa toiminta muutti 1500-luvulla merenkulun painopisteitä. Keskiajalla pohjoisenkin Itämeren liikennettä ja kaupankäyntiä hallinneen hansaliiton valtakausi päättyi lopullisesti. Saksalaisten väistyttyä hollantilaiset ottivat heidän paikkansa. Merkittävimpiä käännekohtia oli Ruotsin sotalaivastoon panostaminen. Uuden ajan alun hallitsijat pyrkivät kehittämään myös laivanrakennusta. Suomenkin alueella alettiin valmistaa huomattavia määriä laivoja. Alustyypeissä tapahtui samoihin aikoihin muutoksia, joita näyttely havainnollistaa. Lisäksi meriväylien kehittämiseen ja merkitsemiseen kiinnitettiin huomiota.

Yksi tärkeistä lähteistä 1500-luvun merenkulkua tutkittaessa ovat hylkylöydöt. Itämereltä tunnetaan joitakin hyvin säilyneitä aikakauden alusten hylkyjä, Myös näyttelyssä tuodaan meriarkeologian näkökulmaa esille muun muassa Ruotsista lainattavan kiinnostavan ja ainutlaatuisen aineiston ja esineistön kautta. Mitä reformaatioajan merenkulusta tiedetään Itämeren uusimpien hylkylöytöjen perusteella? Millaisia mielenkiintoisia yksityiskohtia tuoreimmat tutkimustulokset paljastavat?

Näyttely on laaja-alainen yhteistyöhanke, johon osallistuu Forum Marinumin ja Sjöhistoriska Institutet vid Åbo Akademin tutkijoita, yksityisiä meriarkeologian harrastajia, ruotsalaisia asiantuntijoita sekä Turun seudun seurakuntien edustajia.