Vielä ehtii - näyttely esillä 3.11.2019 asti!

Suomi on saari, sanotaan. Mutta mitä se tarkoittaa? Merikeskus Forum Marinumin uusi näyttely ”Tuonnin turvaajat, viennin vartijat – Merivoimat yhteiskunnan turvana 100 vuotta” kertoo tarinan Suomen Merivoimien yhdestä päätehtävästä: Suomen meriliikenteen turvaamisesta ja avustamisesta sodan ja rauhan aikana.

Näyttelyn tavoitteena on tuoda esiin Suomen merellisen huoltovarmuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä ja kauppamerenkulun merkitystä maallemme. Näyttelyn ajallinen rajaus ulottuu Suomen itsenäistymisen alusta, vuodesta 1918 nykypäivään.

Uuden näyttelyn ei ole tarkoitus olla kokonaisesitys Merivoimien historiasta”, painottaa näyttelysuunnittelija Hanna Niittymäki. ”Katse on tarkoituksella kohdistettu sellaiseen osaan meripuolustuksemme tarinasta joka nivoutuu vahvasti suomalaisen kauppamerenkulun ja yhteiskunnan kehitykseen.”

Suomen meripuolustus sai alkunsa ensimmäisen maailmansodan aaltojen vielä ravistellessa Eurooppaa.

Itsenäinen Suomi syntyi sodan ja nälän keskellä”, kertoo Merivoimien historian tutkija Mikko Meronen. ”Maa oli käytännössä merisaarrossa. Ensimmäisten suomalaisten laivastoyksiköiden tehtävä vuonna 1918 oli miinojen raivaaminen laivaväyliltä jotta ensimmäiset viljalaivat pääsisivät Suomen satamiin.”

Nuoren tasavallan kehittyessä ja Suomen kansainvälisen kaupan kasvaessa 20- ja 30-luvuilla Suomen meripuolustus kasvoi myös tärkeisiin tehtäviin. Toisen maailmansodan aikana Merivoimat johti ja suojeli kauppaliikennettä, ja auttoi kansan pitämistä leivän syrjässä kiinni vaikeassa tilanteessa. Ilman toimivaa kauppamerenkulkua nälänhätä olisi ollut meillä todellisuutta jatkosodan aikana.

 

 

 

Myös sodan jälkeisinä vuosikymmeninä kauppamerenkulun suojaaminen ja tukeminen on kuulunut merkittävänä osana Merivoimien tehtäviin. Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa on ollut tärkeää merenkulun tukemisessa. Esimerkiksi jäänmurrolla on ollut keskeinen rooli ympärivuotisen meriliikenteen onnistumisen kannalta. Talvimerenkulun tärkeys on suomalainen erikoisuus, ja se nousee näyttelyssä vahvasti esiin. Merivoimien työhön kuuluu mm. osallistuminen normaalioloissa merialueiden valvontaan, alueellisen koskemattomuuden turvaaminen ja meritilannekuvan luominen yhteiseen käyttöön, sekä varautuminen toimintaan kriisitilanteissa kuten kauppa-alusten saattamiseen ja miinantorjuntaan Suomen lähivesillä.

Suomen viranomaiset varautuvat maatamme uhkaaviin kriiseihin ja kansainvälisen kaupan häiriötiloihin yhdessä – varautumisessa on kyse kaikkien yhteisestä edusta. Tässä työssä keskeinen taho on Huoltovarmuuskeskus.

Yli 80% kaikesta Suomen viennistä ja tuonnista kulkee meriteitse tänä päivänäkin”, toteaa kauppamerenkulun historian tutkija Pauli Kivistö. ”Merireittien merkitys ei ole tulevaisuudessakaan vähenemässä. Sujuva ja suojattu meriliikenne on meille tärkeämpää kuin koskaan aiemmin.”

Näyttelyssä on esillä Suomen laivaston ensimmäisen komentajan, Venäjän laivastossa ja Suomen luotsilaitoksessa kokemuksensa hankkineen vapaaherra Johannes Indreniuksen esineitä. Näyttelyyn on toteutettu myös sarjakuvallista sisältöä yhdessä Turun Sarjakuvakerhon kanssa. Näyttelyn pääyhteistyökumppaneina ovat Huoltovarmuuskeskus ja Saab Finland Oy, joka on toteuttanut näyttelyyn näkemyksensä modernin sota-aluksen järjestelmistä.

Vielä ehtii - näyttely esillä 3.11.2019 asti!