Save our Sigyn

Sigynin kunnostustyö vuosina 2018-2020

Vaikka Sigynistä on aina pidetty hyvää huolta, niin vuodet ovat jättäneet jälkensä laivan kuntoon. Vuonna 2017 Sigynille tehdyn kuntokartoituksen jälkeen todettiin, että aluksen kunnostus on aloitettava välittömästi, jotta se säilyy myös jälkipolville. Sigyn hinattiin  8.5. 2018 Ruissalon Telakalle, jossa sitä kunnostetaan vuosina 2018-2020.

Laiva on yleisön saavutettavissa telakka-alueella, ja kunnostustyön edistymistä voi seurata mm. Sigynin Facebookissa ja Instagramissa. Kunnostuksen aikana huomattava osa aluksen takilasta, kaarista ja kylkilankuista uusitaan. Vuonna 2020 takila ylösrikataan Sigynin vakituisella laituripaikalla, Aurajoessa Varvintorin edustalla.

Sigyn hinataan takaisin Aurajokeen ke 20.5.2020. Lähtövalmistelut Ruissalosta n. klo 10 ja saapuminen Varvintorille puolenpäivän maissa. Matkan taittuminen striimataan Forum Marinumin Facebookissa: https://www.facebook.com/forummarinum

 

Kunnostustyö jatkuu Aurajoessa Varvintorin edustalla. Laiva saapuu vielä ilman mastoja, takilatyöt alkavat elokuussa. Yleisölle Sigyn avautuu kesällä 2021.

Kunnostustyön päärahoittajat, Turun kaupunki ja Åbo Akademi Stiftelse ovat lupautuneet mittavan peruskorjaushankkeen päärahoittajaksi. Lisäksi Museolaiva Sigyn-säätiö tarvitsee avukseen myös Museovirastoa, muita säätiöitä, yrityksiä ja yksityisiä tukijoita.

 

Lisätiedot:
Tapio Santala, projektipäällikkö
puh. 0400591695 shipworks.tjs@gmail.com

Tapio Maijala, Museoalus Sigynin säätiön asiamies
puh. 050 3424 500 tapio.maijala@forum-marinum.fi

 

 

 

 

Renovering av Sigyn åren 2018-2020

Trots att man alltid tagit väl hand om Sigyn har åren lämnat sina spår i henne. Efter en kartläggning av Sigyns kondition 2017 konstaterade man att fartyget måste renoveras omgående för att bevaras åt eftervärlden. I maj 2018  har Sigyn bogserats till Runsalavarvet där hon kommer att renoveras åren 2018-2020.

Allmänheten  har möjlighet att följa renoveringsarbete på plats. Dessutom kan renoveringsarbetet följas genom Facebook och Instagram. En betydande del av fartygets rigg, spant och bordläggning kommer att bytas ut. Uppriggning kommer att ske år 2020 på Sigyns vanliga plats i Aura å vid Varvstorget.

 

Sigyn bogseras tillbaka till Aura å den 20. maj 2020. 

Huvudfinansiärerna för denna omfattande renovering är Åbo stad och Stiftelsen för Åbo Akademi. Dessutom behöver Stiftelsen för museifartyget Sigyn stöd av Museiverket, andra stiftelser, företag och privatpersoner.

 

Mera information:

Tapio Santala, projektchef
tel. 0400591695 shipworks.tjs@gmail.com

Tapio Maijala, Ombudsman för Stiftelsen för museifartyget Sigyn sr
tel. 050 3424 500 tapio.maijala@forum-marinum.fi

 

 

 

 

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on Save Our Sigyn -hankkeen suojelija

Minna Arve

Museoalus Sigyn-säätiön asiamies Tapio Maijala toteaa ilolla, että säätiön suurhanke on saanut arvovaltaisen tukijan. ”Uskomme, että kaupunginjohtaja Minna Arven mukanaolo lisää hankkeen näkyvyyttä ja kiinnostavuutta sekä kannustaa yksityishenkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä mukaan Sigynin kunnostustalkoisiin” kertoo Maijala.

”Vieraillaan sankoin joukoin Ruissalon telakalla vuosien 2018-2019 aikana ja annetaan tukemme Museoalus Sigynin säätiölle kunnostustyön onnistumiseksi! Siten voimme taas keväällä 2020 nauttia Sigynistä Aurajoessa. Me kaikki haluamme säilyttää Sigyn turkulaisten ja kaiken kansan ihailun kohteena. Ollaan ylpeitä laivasta ja osallistutaan laivan pelastamiseen!” kannustaa Minna Arve.

Åbo stadsdirektör Minna Arve är beskyddare för projektet Save Our Sigyn.

”Låt oss besöka Runsalavarvet i stora skaror åren 2018-2019 och lämna vårt stöd till Stiftelsen för museifartyget Sigyn för ett lyckat renoveringsarbete! Sedan kan vi våren 2020 åter njuta av Sigyn i Aura å. Vi vill alla bevara Sigyn så att hon kan beundras av åbobor och alla andra. Låt oss vara stolta över fartyget och tillsammans rädda henne!” uppmuntrar Minna Arve.

Tapio Maijala, ombudsman för Stiftelsen för museifartyget Sigyn, konstaterar med glädje att stiftelsens storprojekt nu får stöd från ett prestigefullt håll. ”Vi tror att projektet får mer synlighet och väcker större intresse när stadsdirektören Minna Arve är med och uppmuntrar privatpersoner, företag och föreningar att tillsammans delta i renoveringen av Sigyn”, berättar Maijala.

Livekuvaa Sigyn-kunnostuksesta Ruissalon telakalta

Yhteistyökumppanit / Samarbetspartnerna