Tutkimus ja tallennus

Forum Marinumin tutkimusalueen määrittävät ensisijaisesti tehtävät merenkulun valtakunnallisena erikoismuseona ja merivoimien museona.

Forum Marinum -säätiön tallennusvastuu on määritelty säätiön säännöissä. Tarkoituksena on toimia Suomen lounaisrannikon, Saaristomeren ja Itämeren merellisen kulttuuriperinnön säilyttäjänä. Forum Marinum keskittyy tallettamaan ja dokumentoimaan ensisijaisesti lounaissuomalaisen ammattimerenkulun ja siihen liittyvien yritysten, laitosten ja henkilöiden sekä merimiesammatin historiaa ja valtakunnallisesti merivoimien historiaa. Lisäksi Forum Marinum tallentaa ja dokumentoi meripelastustoiminnan, merivartiolaitoksen, merellisten yhteisöjen kulttuuria ja historiaa, merellisen harrastustoiminnan, veneilyn ja huvipurjehduksen sekä niihin liittyvien instituutioiden historiaa.

Forum Marinum on syntynyt turkulaisten merimuseotoimintojen kehittämisen tuloksena. Sen edeltäjiä olivat vuonna 1936 perustettu Åbo Akademin Merihistoriallinen museo ja vuonna 1977 perustettu Turun merenkulkumuseo ja tähtitieteelliset kokoelmat. Museoiden välillä oli työnjako: edellinen keskittyi tutkimukseen, kirjaston ja arkiston kokoelmien kartuttamiseen ja ylläpitoon; jälkimmäinen näyttelyiden järjestämiseen, esinekokoelmien kartuttamiseen ja säilyttämiseen. Merikeskuksessa nämä toiminnot jatkuvat keskitetysti.

  


 

 

trafiikkimuseot2Merikeskus Forum Marinum
Linnankatu 72, 20100 Turku
puhelin: (02) 267 9511
faksi: (02) 267 9515
2011 © Forum Marinum