Tallennus

Forum Marinumiin tallennetaan esineitä, valokuvia, audiovisuaalista aineistoa sekä muistitieto- ja muuta arkistoaineistoa. Kokoelmiin liitettävä materiaali luetteloidaan sähköiseen tietokantaan.

Forum Marinumin omaa esinekokoelmaa on kartutettu vuodesta 1999 lähtien, mutta museossa on esillä myös paljon aiemmin kartutettua aineistoa. Forum Marinumiin on deponoituna muun muassa Suomen vanhimman merimuseon, Åbo Akademin merihistoriallisen museon kokoelmat. Niitä on kartutettu vuosina 1936–1999. Lisäksi Forum Marinumiin on sijoitettu Turun museokeskuksen omistamat, 1800-luvun lopulta historiallisen museon alkuajoilta lähtien tallennetut, merenkulun kokoelmat. Suomen laivastomuseon kokoelmat omistaa Sotamuseo, Forum Marinum vastaa niiden ylläpidosta ja tekee esityksiä kokoelman kartuttamiseksi. Forum Marinumissa on myös muutamia erikoiskokoelmia kuten Bore-varustamon pienoismallikokoelma sekä Jouko Kurrin laaja perämoottorikokoelma. Lue lisään Forum Marinum -säätiön kokoelmapoliittisesta ohjelmasta.

trafiikkimuseot2Merikeskus Forum Marinum
Linnankatu 72, 20100 Turku
puhelin: (02) 267 9511
faksi: (02) 267 9515
2011 © Forum Marinum