Tutkimus

Tutkimus Forum Marinumissa keskittyy etenkin lounaissuomalaisen kauppamerenkulun ja laivanrakennuksen sekä merisodankäynnin ja merivoimien historiaan. Tutkimusaiheisiin vaikuttavat esimerkiksi tuotannossa olevat näyttelyt.

Forum Marinumissa on toteutettu erilaisia merimuseotoimintaan ja tutkimuksen kehittämiseen tähtääviä projekteja. Valtakunnallinen kehittämishanke oli Suomen merimuseon ja Forum Marinum -säätiön vuosina 2008–2010 toteuttama suomalaisten museoalusten kokonaisdokumentointiprojekti. Sen tavoitteena oli luoda historiallisesti merkittävien alusten dokumentointiperiaatteet ja arvottamisen kriteerit, jotka auttavat kartoittamaan jo museoitujen laivojen informaatiosisältöä ja toisaalta selvittämään tulevaisuudessa museoitavaksi esitettävien alusten säilyttämistarpeita. Projektin rahoitti Opetusministeriö sekä Jane ja Aatos Erkon säätiö.

Lisäksi Forum Marinum on osallistunut käytössä olevien alusten dokumentointiprojekteihin: esimerkiksi m/s Silja Europalla suoritettiin vuonna 2006 nykydokumentointi yhdessä Turun maakuntamuseon kanssa ja vuonna 2010 dokumentoitiin m/s Kristina Reginan risteilytoimintaa sekä Itä- että Välimerellä yhteistyössä Suomen merimuseon ja Helsingin yliopiston merihistorian oppiaineen kanssa

trafiikkimuseot2Merikeskus Forum Marinum
Linnankatu 72, 20100 Turku
puhelin: (02) 267 9511
faksi: (02) 267 9515
2011 © Forum Marinum