Valokuvaaminen ja videoiminen museossa

Valokuvaaminen ja videoiminen Forum Marinum -säätiön näyttelyissä ja museolaivoilla on sallittua valokuvaajan omaa, yksityistä käyttöä varten. Kuvattaessa ei kuitenkaan saa käyttää salamavaloa eikä kameran jalustaa.

Kaupallisiin tarkoituksiin ja ammattinsa vuoksi Forum Marinum säätiön hallinnoimissa tiloissa kuvaavat tarvitsevat aina Forum Marinum -säätiöltä kuvausluvan

Kuvauslupa anotaan vähintään viikkoa ennen suunniteltua kuvausta, ja siitä peritään tuntihinnoitteluun, kohteen avausmaksuihin sekä kuvaustilanteen järjestelyistä ja valvonnasta syntyviin kustannuksiin perustuva korvaus. 

Forum Marinum -säätiössä kuvauslupa-asioita hoitaa intendentti Ulla Kallberg, puhelin 050 342 4501, ulla.kallberg(at)forum-marinum.fi

 

Kuvausluvan myöntämisen ehdot:

1. Luvanhakija/valokuvaaja vastaa siitä, että museotiloja ja niiden sisustusta laitteineen ja esineistöineen, kuvattavia yksittäisiä museoesineitä, valokuvia ja arkistomateriaalia ei vahingoiteta. Kuvauksissa tulee noudattaa museon henkilökunnan antamia ohjeita. Ellei ohjeita noudateta, on museon henkilökunnalla oikeus keskeyttää kuvaus.

2. Luvanhakija/valokuvaaja vastaa kaikista vahingoista, joita kuvaustöiden vuoksi aiheutuu museolle tai kolmansille osapuolille. Kuvaustöiden suorittaja sitoutuu vastaamaan myös kaikesta vahingosta, joka kuvaustöiden vuoksi museon vastattavaksi saattaa tulla.

3. Luvanhakija/valokuvaaja maksaa kuvaus- ja käyttömaksut sekä kuvauksesta museolle aiheutuvat ylimääräiset kulut.

4. Kuva-aineistoa saa käyttää kertajulkaisuoikeudella vain ennalta sovittuun käyttötarkoitukseen. Uusintakäytöstä on sovittava erikseen ja siitä on maksettava hinnoittelun mukainen käyttömaksu.

5. Julkaistaessa mainittava lähde: Forum Marinum -säätiö. Mikäli kuvauksen kohteena on parkki Sigyn, lähteenä on mainittava Museoalus Sigynin säätiö.

6. Kuvauskohteen/kuvan tiedot tarkistetaan Forum Marinum -säätiössä ennen julkaisemista.

7. Yksi kappale julkaisua, jossa kuva-aineistoa käytetään, luovutetaan Forum Marinum -säätiölle.

8. Kuva-aineiston käyttäjä vastaa kuvien tekijänoikeus- ja intimiteettisuojan kunnioittamisesta.