Ajankohtaista

Ajankohtaista

 

 

 

 

 

 

Seminariet Is – på olika vis arrangeras av Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi i det maritima centret Forum Marinum. I det tvärvetenskapliga seminariet medverkar nio forskare från Sverige, Norge och Finland. I sina bidrag fokuserar föreläsarna på is som kunskap, möjlighet och utmaning. Seminariet är öppet för alla.

 

Programmet hittar du på http://www.sjohistoriska.abo.fi/pdf/isprogram_high.pdf.

Anmälan om deltagande i seminariet görs senast 18.3.2020 till sjohistoriska@abo.fi. I samband med anmälan ber vi dig vänligen meddela om du deltar i hela seminariet/delar av det samt om eventuella allergier/specialdieter. Observera att antalet platser är begränsade.

För seminariet uppbärs en deltagaravgift på 30 € som inkluderar morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Morgonkaffet serveras i ”Messi” i samband med anmälan. Lunch och eftermiddagskaffe serveras i restaurang Göran. Deltagaravgiften betalas i Åbo Akademis nätbutik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa viettämään Elokuvapäivää to 5.3.2020 Forum Marinumiin!

Esitämme auditorio Ruumassa klo 17.00 alkaen suomalaisen luontoelokuvan Järven tarina (2016). Yleisölle maksuton näytös järjestetään yhteistyössä Saaristomeren Suojelurahaston kanssa. Järven tarina on kaikkien aikojen katsotuin kotimainen dokumentti, jossa tarkastellaan Suomen kansallisaarretta, järviä, niiden eläimiä ja niihin liitettyjä vanhoja uskomuksia. Samuli Edelmannin kertojaääni johdattaa katsojat matkalle järvien värikkääseen elämään läpi vuodenaikojen. Näytökseen saapuminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avoin työpaikka: Laivamestari Suomen Joutseneen

(Läs nedan på svenska)

Forum Marinum on kansainvälisesti verkostoitunut merenkulun valtakunnallinen vastuumuseo ja merivoimien historiaa tallentava museo, vetovoimainen merellisten kulttuuri- ja matkailupalvelujen tuottaja ja kehittäjä sekä tapahtuma- ja kohtaamispaikkana aktiivinen toimija.

 

Forum Marinum -säätiö hakee toistaiseksi voimassa olevaan laivamestarin työsuhteeseen monitaitoista museoaluksen ylläpitoon kykenevää henkilöä.

 

Hakijalta edellytämme perehtyneisyyttä merenkulkuun sekä laivojen huoltoon ja ylläpitoon. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

 

Laivamestarin toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää monipuolisia käden taitoja aluksen erilaisissa huolto- ja korjaustöissä, projektinhallintataitoja, joustavuutta ja luovuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä kykyä johtaa ja opastaa korjaustyöryhmää. Lisäksi sosiaalisen median osaaminen ja kiinnostus katsotaan eduksi.

 

Tehtävään on kuuden (6) kuukauden koeaika.

 

Säätiö tarjoaa valituksi tulleelle mielenkiintoisen työtehtävän lisäksi aktiivisen ja joustavasti toimivan työyhteisön, työterveyshuollon, mahdollisuuden työpaikkaruokailuun ja puhelinedun.

 

Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa työn sisällön osalta laivamestari Timo Palovaara puhelin 040 626 7893, sähköposti timo.palovaara@forum-marinum.fi sekä muilta osilta toimitusjohtaja Tapio Maijala puh 050 342 4500, sähköposti tapio.maijala@forum-marinum.fi.

 

Hakemukset pyydetään toimittamaan 15.3.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen johanna.uosukainen-koskinen@forum-marinum.fi tai osoitteella Johanna Uosukainen-Koskinen, Linnankatu 72, 20100 Turku. Hakemukseen pyydetään liittämään CV.

 

 

 

FARTYGSMÄSTARE TILL SUOMEN JOUTSEN

 

Forum Marinum är ett museum med riksansvar för området sjöfart, det museum som tillvaratar Marinens historia, en attraktiv producent och utvecklare av maritima kultur- och turismtjänster och en dynamisk aktör i egenskap av evenemangs- och mötesplats. Forum Marinum har ett brett nätverk av internationella kontakter.

 

Till visstidsanställningen som fartygsmästare söker Stiftelsen Forum Marinum en mångkunnig person som är kapabel att handha underhållet av ett museifartyg.

 

Vi förutsätter att den sökande är förtrogen med sjöfart och med vård och underhåll av fartyg. Språkkunskapskrav är kunskaper i finska. Övriga språkkunskaper ses som en merit.

 

För att framgångsrikt sköta fartygsmästarens uppgift krävs mångsidigt praktiskt handlag vid olika underhålls- och reparationsarbeten på fartyget, projektledningsförmåga, flexibilitet och kreativitet, förmåga att arbeta självständigt och att leda och handleda renoveringsarbetsgruppen. Kunskap om och intresse för sociala medier ses som en fördel.

 

Stiftelsen erbjuder den person som väljs en intressant och unik arbetsuppgift och därtill en aktiv och smidigt fungerande arbetsgemenskap samt mångsidiga anställningsförmåner. Vid tillsättningen tillämpar vi en prövotid på sex (6) månader.

 

Frågor om anställningen som gäller arbetets innehåll besvaras av fartygsmästare Timo Palovaara, tfn 040 626 7893, e-post timo.palovaara@forum-marinum.fi. På övriga frågor svarar verkställande direktör Tapio Maijala, tfn 050 342 4500, e-post tapio.maijala@forum-marinum.fi.

Du kan läsa mer om vår verksamhet på adressen www.forum-marinum.fi.

 

Skicka din ansökan senast 15.3.2020 i elektronisk form till adressen johanna.uosukainen-koskinen@forum-marinum.fi eller till adressen Johanna Uosukainen-Koskinen, Slottsgatan 72, 20100 Åbo. Vänligen bifoga CV.

Arkisto