Forum Marinum -säätiö

Merikeskus Forum Marinum on aktiivinen ja monipuolinen merellisen toiminnan keskus, merenkulun valtakunnallinen erikoismuseo ja Suomen Laivastomuseo. Forum Marinum on myös kulttuuriperinnön tallentaja, merihenkinen vierailukohde sekä kokousten ja tapahtumien pitopaikka. Merikeskus tekee yhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen, museoiden sekä muiden julkisten ja yksityisen tahojen kanssa.

Merikeskus Forum Marinumia hallinnoi Forum Marinum-säätiö, joka perustettiin vuonna 1998. Säätiön visiossa Forum Marinum on korkeatasoinen ja vetovoimainen merellisten kulttuuri- ja matkailupalveluiden tuottaja ja kehittäjä. Se on ihmisten kohtaamispaikkana aktiivinen kulttuuripääkaupungin toimija.

Forum Marinum-säätiön tarkoituksena on Suomen lounaisrannikon, Saaristomeren ja Itämeren merellisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja säilyttäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö toimii merenkulun valtakunnallisena erikoismuseona sekä sotahistoriallisena erikoismuseona, jonka tehtävänä on Merivoimien historian säilyttäminen.

Säätiön järjestää erilaisia merenkulkuun, satamatoimintaan sekä laivan- ja veneenrakennukseen liittyviä näyttelyitä, kokouksia, konferensseja ja koulutusta, tukee muiden järjestämiä tilaisuuksia sekä toimii erilaisten merellisten tapahtumien koordinaattorina.

Merikeskus Forum Marinumin toiminnassa ovat mukana myös Opetusministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Oikeusministeriön vankeinhoitolaitos.

trafiikkimuseot2Merikeskus Forum Marinum
Linnankatu 72, 20100 Turku
puhelin: (02) 267 9511
faksi: (02) 267 9515
2011 © Forum Marinum