Med barn

Lapsille

Forum Marinum har både vuxna och barn i åtanke. Barnen kan bl.a. följa med skeppshunden Axels spår och pröva olika sjömansfärdigheter vid kontrollstationerna.


Skeppshunden Axel

Med barn