Säätiöt

Säätiöt

Merikeskus Forum Marinum on aktiivinen ja monipuolinen merellisen toiminnan keskus, merenkulun valtakunnallinen vastuumuseo ja Merivoimien museo. Forum Marinum on myös kulttuuriperinnön tallentaja, merihenkinen vierailukohde sekä kokousten ja tapahtumien pitopaikka. Merikeskus tekee yhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen, museoiden sekä muiden julkisten ja yksityisen tahojen kanssa.

Merikeskus Forum Marinumia hallinnoi Forum Marinum-säätiö, joka perustettiin vuonna 1998. Säätiön strategian mukaisesti Forum Marinum on korkeatasoinen ja vetovoimainen merellisten kulttuuri- ja matkailupalveluiden tuottaja ja kehittäjä, sekä ihmisten kohtaamispaikkana aktiivinen toimija.

Forum Marinum-säätiön tarkoituksena on Suomen lounaisrannikon, Saaristomeren ja Itämeren merellisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja säilyttäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö toimii merenkulun valtakunnallisena vastuumuseona sekä sotahistoriallisena erikoismuseona, jonka tehtävänä on Merivoimien historian säilyttäminen.

Säätiön järjestää erilaisia merenkulkuun, satamatoimintaan sekä laivan- ja veneenrakennukseen liittyviä näyttelyitä, kokouksia, konferensseja ja koulutusta, tukee muiden järjestämiä tilaisuuksia sekä toimii erilaisten merellisten tapahtumien koordinaattorina.

Merikeskus Forum Marinumin toiminnassa ovat mukana myös Opetusministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Oikeusministeriön vankeinhoitolaitos.

 

Tutustu viimeisimpään toimintakertomukseen linkistä:

FORUM MARINUMIN TOIMINTAKERTOMUS 2021

 

Hallinto – Forum Marinum säätiö

Säätiön hallintoeliminä ovat hallitus ja hallituksen työvaliokunta sekä yksityisiä perustajayhteisöjä edustava neuvottelukunta. Hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista Turun kaupunginhallitus valitsee neljä henkilökohtaisine varajäsenineen. Stiftelsen för Åbo Akademi, liikenneministeriö, puolustusvoimat ja säätiön neuvottelukunta valitsevat kukin yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

 

 

Forum Marinum säätiön neuvottelukunta

Cyril von Rettig Rettig Capital Oy Ab
Keijo Ketonen TS-yhtymä Oy
Antti Aarnio-Wihuri Wihuri Oy
Kaj Engblom Kunniajäsen
Kaj Eriksson Rettig Group Oy Ab/ Bore
Hanna Kolehmainen Hartela Oy
Vesa Marttinen Turun Korjaustelakka Oy
Mikko Eskelinen TOK
Jyrki Koivisto Wärtsilä Finland Oy
Linda Langh Langh Ship Oy Ab
Tom Degerman Meyer Turku
Kimmo Sulin TeliaSonera Finland Oyj
Carl Pettersson Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
Mikko Ketonen TS-yhtymä Oy
Tero Tynys IF vahinkovakuutus Oy

 

Forum Marinum-säätiön hallitus

Puheenjohtaja: Kaija Hartiala Varajäsen: Pentti Sokajärvi
Varapuheenjohtaja: Keijo Ketonen Varajäsen: Cyril von Rettig
Jäsenet: Varajäsenet:
Turja Lehtonen Jan-Otto Andersson
Keijo Jukuri Joonatan Ahlroos
Jari Vaara Jouko K. Lehmusto
Kasper Westerlund Lasse Svens
Pekka Kettunen Tatu Vahala
Veli-Jukka Pennala Heikki Rauhala
Sihteeri: Outi Kari-Granfors
Esittelijä: Tapio Maijala

Forum Marinum säätiön hallituksen työvaliokunta

Puheenjohtaja: Jouko K. Lehmusto
Sihteeri: Outi Kari-Granfors
Esittelijä: Tapio Maijala

Jäsenet:

Pentti Sokajärvi, vpj

Tatu Vahala

Tuomas Heikkinen

Juhani Ruohonen

Erik Söderholm

Kasper Westerlund

Joonatan Ahlroos

Sari Mäenpää

Antti Kirkkola

Pekka Varjonen

Tatu Vahala

Patrik Lillqvist

 

 

 

 

 

Museoalus Sigynin säätiö

Suomen ensimmäisen museoaluksen Sigynin hallintoa ja käyttöä varten perustettiin säätiö vuonna 1993. Säätiön tarkoituksena on omistaa, konservoida, ylläpitää ja säilyttää museoalus Sigynia aluksena ja historiallisena museona Turussa.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Turun kaupunki valitsee hallitukseen kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä, joista yksi jäsen ja hänen varajäsenen edustaa Turun maakuntamuseota. Stiftelsen för Åbo Akademi, Merenkulkuhallitus ja Museovirasto valitsevat kukin yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Hallitusten jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Säätiöiden välisestä käytännön hallinnosta Merikeskuksen sisällä on säädetty erillisellä säätiöiden välisellä sopimuksella.

Hallitus

Puheenjohtaja: Rainer Grannas
Varapuheenjohtaja: Kasper Westerlund
Asiamies: Tapio Maijala

Jäsenet:

  • Jan Otto Andersson
  • Petteri Järvi
  • Erja-Maija Roine
  • Pekka Saarela
  • Tatu Vahala
  • Kasper Westerlund