Kurkistus Forum Marinumin esinekokoelmiin

Forum Marinumin päänäyttelyn yhteydessä sijaitseva katseluvarasto on ennen kaikkea kurkistus museon esinekokoelmiin. Samalla se tulee myös avanneeksi yleisölle museotyön kulissien takaisia näkymiä. Katseluvaraston ydintä ovat museon kokoelmiin kuuluvat laivojen pienoismallit ja puolimallit. Kokoelma on karttunut vuosien saatossa, ja kattaa noin satakunta mallia eri aikakausilta.

Paitsi että mallit ovat usein esteettisesti vaikuttavia, liittyvät ne oleellisesti myös laivanrakennuksen historiaan. Laivoista tehdyt mallit on tehty vastaamaan todellista esikuvaansa niin mittasuhteiltaan kuin tarpeen mukaan myös yksityiskohdiltaan, ja laivavarustamot ovat teettäneet niitä mm. esittelykäyttöön ja liikelahjoiksi. Sekä pienoismalleja että erityisesti puolimalleja on kuitenkin käytetty myös apuna itse laivan rakentamisessa. Niiden avulla on pystytty havainnollistamaan laivan mittasuhteita rakennusprosessin aikana.

Katseluvarastossa museokävijä pääsee siis perehtymään eri laivavarustamojen laivoihin ja saa myös tietoa pienoismalleista sekä niiden tekemisestä. Aikojen saatossa pienoismallien rakentaminen on vaihtunut umpipuusta erilaisiin metalleihin, muoveihin ja lopulta myös 3D-tulostukseen. Kävijälle hahmottuu samalla yleinen käsitys museon kokoelmatyöstä mm. erilaisten säilytysratkaisujen näkökulmasta.

Forum Marinumin katseluvarasto muotoutui vuoden 2019 aikana osana Opetus-ja Kulttuuriministeriön rahoitusta, jota haettiin parantamaan Forum Marinumin esinekokoelmien säilytysolosuhteita ja etenkin kokoelmien fyysistä ja digitaalista saavutettavuutta. Siihen kuuluu kaksi isompaa osiota: pienoismalleja varten tehty hylly, sekä laajempi verkkoseinäkokonaisuus puolimalleille ja muille seinälle ripustettaville esineille. Katseluvaraston esineet ovat myös digitoitu ja niistä löytyy lisätietoa Finna.fi-palvelussa. Fyysisessä tilassaan pienoismalleista muodostui ”Aurajoen museolaivasto” joka suuntaa keulansa kohti merta oikeiden laivojen tapaan.