Kokoelmat

Tutkimus

Kokoelmat Forum Marinumissa

Forum Marinumin omaa esinekokoelmaa on kartutettu vuodesta 1999 lähtien, mutta museossa on esillä myös paljon aiemmin kartutettua aineistoa. Forum Marinumiin on deponoituna muun muassa Suomen vanhimman merimuseon, Åbo Akademin merihistoriallisen museon kokoelmat. Niitä on kartutettu vuosina 1936–1999.

Suomen laivastomuseon kokoelmat omistaa Sotamuseo, Forum Marinum vastaa niiden ylläpidosta ja tekee esityksiä kokoelman kartuttamiseksi. Forum Marinumissa on myös muutamia erikoiskokoelmia kuten Bore-varustamon pienoismallikokoelma.

Osa kokoelmistamme on tutkittavissa hakupalvelu Finnassa, ja kartutamme kokoelmien sähköistä saatavuutta koko ajan.

Jos etsit tietynlaista aineistoa, voit ottaa yhteyttä henkilökuntaan ja kysyä lisää.

Forum Marinumin kokoelmat ovat pääsääntöisesti kaikkien tutkittavissa, ellei niiden käytölle ole asetettu erityisiä rajoituksia. Kokoelmiin kuuluvia aineistoja voi tutkia sopimuksesta museon tiloissa. Turvallisuussyistä kokoelmien varasto- ja käsittelytiloihin on pääsy vain museon henkilökunnalla. Kokoelmista voidaan lainata mahdollisuuksien mukaan esineistöä muille museoille esimerkiksi näyttelyihin. Näyttelylainoista päätetään tapauskohtaisesti. Yksityishenkilöille esinelainoja ei myönnetä.

Forum Marinumin kokoelmaohjelma vuosille 2022–2025