Lahjoitukset

Vieraile

Forum Marinum ottaa vastaan lahjoituksena esimerkiksi esineitä, merenkulkualan kirjallisuutta, valokuvia ja asiakirjoja.

 

 

Lahjoitukset Forum Marinumille

Mitä otamme vastaan?

Päätämme jokaisen kohteen vastaanottamisesta tapauskohtaisesti sen mukaan, miten se sopii tallennusalueeseemme ja mitä kokoelmissamme jo on. Useimmiten samanlaisista tai samankaltaisista esineistä talletetaan vain yksi kappale. Lahjoituksen vastaanottamisesta päätettäessä etusijalla ovat ne esineet, joiden taustasta ja käytöstä on olemassa hyvät tiedot. Tallennamme myös nykypäivää – esineen ei siis tarvitse olla vanha ollakseen museossa!

Kuka voi lahjoittaa?

Lahjoittajan tulee olla kohteen omistaja. Vastaanoton yhteydessä täytetään vastaanottolomake tai laaditaan lahjakirja, jolla täysi omistus- ja hallintaoikeus siirtyy Forum Marinum -säätiölle. Muilla ehdoin otamme vastaan esineitä vain poikkeustapauksissa.

Miten lahjoitan?

Jos hallussasi on aineistoa, jota haluaisit lahjoittaa Forum Marinumin kokoelmiin, ota yhteyttä ja sovi tapaamisesta.

Mitä lahjoituksille tapahtuu?

Aineisto liitetään Forum Marinumin esine- tai valokuvakokoelmaan käytettäviksi esimerkiksi näyttelyissä ja tutkimuksessa. Kirjat kartuttavat merikeskuksen käsikirjastoa. Forum Marinum toimii tiiviissä yhteistyössä Åbo Akademin merihistorian laitoksen kanssa, jonka arkistoon valokuvat sekä asiakirjat pääsääntöisesti talletetaan tutkijoiden käytettäväksi. Mikäli emme syystä tai toisesta voi ottaa vastaan lahjoitusta, ohjaamme lahjoittajan johonkin toiseen museoon.

Muuta

Museolla ei ole useinkaan mahdollisuutta ostaa mitään kokoelmiinsa, emmekä anna esineistä hinta-arvioita. Useimmiten rahallinen arvo ei ole ensisijainen tekijä vastaanottamisesta päätettäessä. Pienellä tai uudella esineelläkin voi olla taustallaan arvokas tarina! Esineessä saa olla käytön jälkiä, mutta on tärkeää jättää mahdollinen puhdistus ja kunnostus museon vastuulle.