Tutkimus

Tutkimus

Tutkimus Forum Marinumissa keskittyy etenkin lounaissuomalaisen kauppamerenkulun ja laivanrakennuksen sekä merisodankäynnin ja merivoimien historiaan. Tutkimusaiheisiin vaikuttavat esimerkiksi tuotannossa olevat näyttelyt ja Forum Marinumin oman henkilökunnan tutkimusaiheet, joihin voit tutustua lisää täällä.

 

Julkaisutoiminta

Meillä harjoitetaan myös julkaisutoimintaa. Vuodesta 2000 vuoteen 2019 olemme julkaisseet Forum Marinumin vuosikirjan, joka sisältää artikkeleja vuoden aikana tehdystä tutkimuksesta ja museon kuluneen vuoden toiminnasta.

 

Projekteja

Forum Marinumissa on toteutettu erilaisia merimuseotoimintaan ja tutkimuksen kehittämiseen tähtääviä projekteja. Teemme myös nykyajan dokumentointia osana toimenkuvaamme.

Åbo Akademi

Åbo Akademin merihistorian laitoksen arkisto ja kirjasto ovat Linnanpuomin rakennuksen toisessa kerroksessa. Tiloissa on yli 1,3 hyllykilometriä merihistoriaan ja etnologiaan liittyvää aineistoa. Kirjallisuutta on noin 600 hyllymetriä ja teokset ovat selattavissa ja lainattavissa Alma-kokoelmatietokannan kautta. Arkistossa on lisäksi noin 80 000 valokuvaa, laajat piirustus- ja karttakokoelmat sekä varustamojen arkistoja ja laivapäiväkirjoja. Tutkijat ja yksityishenkilöt voivat tutustua aineistoon paikan päällä arkiston aukioloaikoina. Vierailuaika varataan erikseen ottamalla yhteyttä arkiston henkilökuntaan, yhteystiedot ovat arkiston www-sivuilla.