Tutkimus

Tutkimus

Tutkimus Forum Marinumissa keskittyy etenkin lounaissuomalaisen kauppamerenkulun ja laivanrakennuksen sekä merisodankäynnin ja merivoimien historiaan. Tutkimusaiheisiin vaikuttavat esimerkiksi tuotannossa olevat näyttelyt ja Forum Marinumin oman henkilökunnan tutkimusaiheet, joihin voit tutustua lisää täällä.

 

Julkaisutoiminta

Meillä harjoitetaan myös julkaisutoimintaa. Vuodesta 2000 vuoteen 2019 olemme julkaisseet Forum Marinumin vuosikirjan, joka sisältää artikkeleja vuoden aikana tehdystä tutkimuksesta ja museon kuluneen vuoden toiminnasta. Jatkossa julkaisemme teoksen joka toinen vuosi, lopputuloksen painottaessa entistä enemmän merihistorian toimijoiden tutkimus- ja artikkeliyhteistyötä myös kansainvälisellä tasolla. Vuosikirjalla on aina eri teema, joka lähtökohtaisesti liittyy ajankohtaisiin näyttelyihimme. Kirja on kolmikielinen (suomi-ruotsi-englanti).

 

CFP: Forum Marinum etsii kirjoittajia vuonna 2021 toimitettavaan teokseen, jonka aiheena on

Ihmisen vaikutus meriin ja merellisiin ympäristöihin

Merten sosiaalinen ja taloudellinen arvo on ihmisille merkittävä. Meri on tuottanut huomattavan määrän maapallon resursseista, kuten luonnonvaroista, ruuasta, energiasta sekä palveluista turismin ja kauppareittien muodossa. Merihistorian tutkimuksessa meri on usein nähty alustana tai edellytyksenä ihmisen rakentamille merellisille elinkeinoille ja kulttuuriperinnölle. Merta on myös tutkittu merenkulkijoille vaarallisena ympäristönä karikkoineen, myrskyineen ja merieläimineen. Ihmisen toiminta on kuitenkin vaikuttanut pääasiassa negatiivisesti meriluontoon esimerkiksi resurssien liikakäytön ja saastumisen muodossa. Ihminen nähdäänkin nykyisin riskinä meriympäristölle.  Suunnitellussa teoksessa on tarkoitus kohdistaa katse laajasti itse mereen sekä erilaisiin inhimillisiin tapoihin hyödyntää sitä.

Forum Marinum haluaa myös nostaa keskusteluun arvioita koronapandemian lyhyen tähtäimen seurauksista toisaalta merellisille elinkeinoille (kauppamerenkulku, laivanrakennus) ja toisaalta meriluonnolle.  Etsimme esityksiä, joissa käsitellään globalisoitumista, kasvien ja eläinten lajikatoa ja toimia, joiden avulla ihminen pystyisi vaikuttamaan positiivisesti merten ekosysteemeihin.  Miten ympäristötietoisuus ja uudet poliittiset tavoitteet ovat muuttaneet laivanrakennusta ja merenkulkua? Onko ihmisten merisuhde muutoksessa?

Etsimme myös julkaistavaksi artikkeleita, joiden kiinnostuksen kohteina ovat merimuseot ihmisen merisuhteen tallentajina. Miten merimuseot pystyvät tallennus- ja näyttelystrategioissaan vastaamaan ajankohtaisiin toimintaympäristön muutoksiin? Miten osallistuisimme aktiivisesti merellisten ympäristöjen ja merellisen kulttuuriperinnön vastuulliseen käyttöön? Etsimme sekä puhtaasti merihistoriallisia, mutta myös monitieteisemmän meritutkimuksen edustajia keskustelemaan aiheesta.

Artikkelikokoelma julkaistaan yleistajuisessa, kolmikielisessä ei- vartaisarvioidussa Forum Marinumin merenkulun historian julkaisuja-sarjassa. Julkaisuseminaari järjestetään vuoden 2021-22 vaihteessa Forum Marinumissa Turussa joko lähi- tai hybriditapahtumana riippuen pandemiatilanteesta.

Artikkeliehdotusten, noin 200-300 sanaa, deadline on 1.12. 2020. Liitä mukaan myös lyhyt esittely itsestäsi. Tieto hyväksymisestä lähetetään 15.12. mennessä ja artikkelikäsikirjoitusten on oltava toimittajalla 31. 3. 2021 mennessä. Artikkeliehdotukset ottaa vastaan ja lisätietoja antaa kokoelma-amanuenssi Sari Mäenpää, sari.maenpaa@forum-marinum.fi.

 

 

Projekteja

Forum Marinumissa on toteutettu erilaisia merimuseotoimintaan ja tutkimuksen kehittämiseen tähtääviä projekteja. Teemme myös nykyajan dokumentointia osana toimenkuvaamme.

Åbo Akademi

Åbo Akademin merihistorian laitoksen arkisto ja kirjasto ovat Linnanpuomin rakennuksen toisessa kerroksessa. Tiloissa on yli 1,3 hyllykilometriä merihistoriaan ja etnologiaan liittyvää aineistoa. Kirjallisuutta on noin 600 hyllymetriä ja teokset ovat selattavissa ja lainattavissa Alma-kokoelmatietokannan kautta. Arkistossa on lisäksi noin 80 000 valokuvaa, laajat piirustus- ja karttakokoelmat sekä varustamojen arkistoja ja laivapäiväkirjoja. Tutkijat ja yksityishenkilöt voivat tutustua aineistoon paikan päällä arkiston aukioloaikoina. Vierailuaika varataan erikseen ottamalla yhteyttä arkiston henkilökuntaan, yhteystiedot ovat arkiston www-sivuilla.