Töissä merellä

Kruununmakasiinissa

Ihmislähtöisen näyttelyn teemoja esitellään oikeiden henkilöiden ja toimijoiden työn ja tehtävien kautta. Näyttelyyn on pyritty löytämään mielenkiintoisia henkilöhahmoja monipuolisella otannalla; merihistoriaan voi uppoutua niin messipojan kuin upseerinkin kokemusmaailmasta naisnäkökulmaa myöskään unohtamatta.

Näyttelyn laajimpia teemakokonaisuuksia ovat Merivoimien historia sekä Lounais-Suomen alueen kauppamerenkulku. Muita teemoja ovat merellisten viranomaisten toiminta, ammattimainen merikalastus sekä talonpoikaispurjehdus ja saariston kulttuuri. Merikalastusta käsittelevässä osuudessa esitellään myös vapaa-ajan kalastuksen historiaa, mikä laajasta harrastajakunnasta huolimatta on tähän asti puuttunut suomalaisen museokentän tarjonnasta.

Yleisöhanke synnytti ihmisläheisen näyttelyn

Töissä merellä
Töissä merellä
Töissä merellä
Töissä merellä
Töissä merellä
Töissä merellä