Save our Sigyn

Sigynin kunnostustyö vuosina 2018-2021

 

Kolme vuotta kestänyt museolaivan kunnostushanke on edennyt seuraavaan vaiheeseen, kun alus on palannut Ruissalon telakalta takaisin tutulle laituripaikalle Varvintorin edustalle.

Toukokuussa 2018 alkaneen kunnostuksen eri työvaiheissa on ollut mukana 4-6 veneenrakennuksen/laivanrakennuksen ammattilaista ja sama määrä työharjoittelijoita.  Kunnostustyön pääyhteistyökumppani on ollut Alfons Håkans/Ruissalon telakka ja muita yhteistyökumppaneita mm. Turun Ammattiopistosäätiön (TAO) veneenrakentajaosasto, Nuorten Työtuki ry, Mobimar Oy, Fiskars Oyj, Oy FCR-Finland Ltd sekä Merikeskus Forum Marinum.

 

Huonoon kuntoon päässeiden kylkien kaarien korjaukseen on käytetty lehtikuusta, kylkilankkujen uusintaan mäntyä. 75 kaarta tai kaaren osaa on uusittu ja kylkilankkuja on uusittu n.800 metriä.  Kunnostustyön jälkeen kyljet on kyllästetty peruskyllästeellä, ja laivan kaikki kylkilankkujen väliset saumat on rivetty, saumattu ja tervattu. Kunnostettujen saumojen kokonaispituus on n. 3.000 metriä. Kannella osa kansilankuista ja koko skantäkki on uusittu. Koko kansi on kyllästetty, rivetty ja saumattu ja lopuksi tervattu.

 

Puumateriaali takilaan, kaariin ja kylkilankkuihin (125-150 vuotiaita mäntyjä ja lehtikuusia) on hankittu Lammin Evolta yhteistyössä Metsähallituksen ja Hämeen ammatti-instituutin Evon metsäopiston kanssa. Fiskarsin ruukilta on saatu lahjoituksena mastojen alaosat. Ruissalon telakalle tuodut tukit on sahattu ja kuivattu Sigynin väen toimesta. Laivan kylkien kaikki koristeet on maalattu ja peräosan kylkikoristeet on uusittu.

 

Sigynin hyvän tulevaisuuden takaamiseksi aluksen runko on päätetty pitää jatkossa kuivana eli irti Aurajoen vedestä omassa uivassa telakassaan. Tämän vuoksi aluksen tuentaa on lisätty. Alusta ympäröivä Loke-telakka on tarkastettu sukeltamalla ja kunnostus suoritettu uusimalla sen kylkien pintakäsittely ja kylkien sinkit.

Sigyn aukeaa yleisölle heinäkuussa 2021

 

Takilan kaikki mastot ja puomit uusitaan ja vaijerit sekä köydet kunnostetaan kevään ja alkukesän 2021 aikana. Samanaikaisesti suunnitellaan Sigynin uusi talvikatos. Yleisölle Sigyn avautuu koko komeudessaan heinäkuussa. Laivan historiaa aiotaan esittää entistä monipuolisemmin toteuttamalla puulaivan olosuhteet kestävä näyttely kokonaisuutta elävöittämään.

 

Tehtyä kunnostustyötä on myös dokumentoitu tunnollisesti, ja kertynyt aineisto tullaan koostamaan digitaaliseksi julkaisuksi. Kunnostustyön vastaavana puosuna toimi ensimmäisen vuoden Anssi Lehtonen ja sen jälkeen Jarmo Isosomppi. Laivapuuseppinä ovat toimineet Tommi Lavonen ja Marko Nikula, projektipäällikkönä Tapio Santala ja korjaustyöryhmän puheenjohtajana Museoalus Sigynin säätiön asiamies Tapio Maijala.

Sigynin omistaja ja kunnostustyön toteuttaja on Museoalus Sigynin säätiö. Rahoituksen päävastuussa ovat olleet Turun kaupunki ja Stiftelsen för Åbo Akademi sr – Åbo Akademin säätiö.

 

 

 

Lisätiedot:
Tapio Santala, projektipäällikkö
puh. 0400591695 shipworks.tjs@gmail.com

Tapio Maijala, Museoalus Sigynin säätiön asiamies
puh. 050 3424 500 tapio.maijala@forum-marinum.fi

 

 

 

 

Renovering av Sigyn åren 2018-2021

 

Bogsering från Aura å till Åbo båtvarv 8 maj 2018 och retur från Runsala till Aura å 20 maj 2020. Sigyn är öppen för allmänheten fr.o.m. juli 2021.

Restaureringsarbetet har under olika faser utförts av 4–6 professionella inom båtbyggnad och skeppsbyggeri samt av ett lika stort antal praktikanter som under arbetets gång utvecklats till yrkeskunniga inom branschen. Under restaureringsprojektet har den viktigaste samarbetspartnern varit Alfons Håkans/Runsala varv, övriga bl.a. båtbyggarutbildningen vid Turun Ammattiopistosäätiö (TAO), Nuorten Työtuki ry samt det maritima centret Forum Marinum.

Sidor: För reparation av spant har man använt lärkträ och furu vid förnyandet av bordläggningen. 75 spant eller delar av spant har förnyats och bordläggningsplankor till en omfattning av ca 800 m har förnyats.

Efter reparationsarbetet har fartygssidorna impregnerats, samtliga bordgångar drevats och nåten förslutits med tjärbeck varefter sidorna tjärats. De åtgärdade nåtens totala längd uppgår till ca 3 000 m.

Däck: En del av stordäckets däcksplankor och skarndäcken i sin helhet har förnyats. Hela däcket har impregnerats, nåten drevats och förslutits med tjärbeck varefter däcket tjärats.

Virke för rigg, spant och bordläggning (125–150 år gammal furu och lärk) har skaffats från Evois i samarbete med Forststyrelsen och Hämeen ammatti-instituutti (Evon metsäopisto). Fiskars bruk har donerat virket till undermasterna. Stammarna fördes till Runsala varv där de har sågats och torkats Sigyns eget folk.

All ornamentik på skrovet har målats  och ornamentiken i aktern har förnyats.

I syfte att förbättra förutsättningarna för Sigyns bevarande har man beslutat att hålla skrovet torrlagt i den egna flytdockan Loke och därför har stöttningen av fartyget förbättrats.

Av fartygssidorna och fartygets botten återstår efter restaureringen uppskattningsvis 30–35 % ”ursprungligt” virke.

Sigyn öppnas i juli 2021    

 

Riggens alla master och rundhult förnyas medan vajrar och tåg iståndsätts så att arbetet är färdigt under sommaren 2021. Samtidigt planeras ett nytt vintertak för Sigyn.

Anssi Lehtonen verkade som ansvarig båtsman under restaureringsprojektets första år. Därefter har arbetet skötts av Jarmo Isosomppi. Tommi Lavonen och Marko Nikula har verkat som skeppstimmermän, Tapio Santala som projektchef och Tapio Maijala, ombudsman för Stiftelsen för museifartygets Sigyn, har fungerat som ordförande för restaureringsarbetsgruppen.

Sigyn ägs och restaureringsarbetet övervakas av Stiftelsen för museifartyget Sigyn.Huvudsakliga finansiärer: Åbo stad och Stiftelsen för Åbo Akademi sr

 

Mera information:

Tapio Santala, projektchef
tel. 0400591695 shipworks.tjs@gmail.com

Tapio Maijala, Ombudsman för Stiftelsen för museifartyget Sigyn sr
tel. 050 3424 500 tapio.maijala@forum-marinum.fi

 

 

 

 

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on Save Our Sigyn -hankkeen suojelija

Minna Arve

Museoalus Sigyn-säätiön asiamies Tapio Maijala toteaa ilolla, että säätiön suurhanke on saanut arvovaltaisen tukijan. ”Uskomme, että kaupunginjohtaja Minna Arven mukanaolo lisää hankkeen näkyvyyttä ja kiinnostavuutta sekä kannustaa yksityishenkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä mukaan Sigynin kunnostustalkoisiin” kertoo Maijala.

” Annetaan tukemme Museoalus Sigynin säätiölle kunnostustyön onnistumiseksi, jotta voimme jatkossakin nauttia Sigynistä Aurajoessa. Me kaikki haluamme säilyttää Sigyn turkulaisten ja kaiken kansan ihailun kohteena. Ollaan ylpeitä laivasta ja osallistutaan laivan pelastamiseen!” kannustaa Minna Arve.

Åbo stadsdirektör Minna Arve är beskyddare för projektet Save Our Sigyn.

”Låt oss lämna vårt stöd till Stiftelsen för museifartyget Sigyn för ett lyckat renoveringsarbete! Sedan kan vi njuta av Sigyn i Aura å. Vi vill alla bevara Sigyn så att hon kan beundras av åbobor och alla andra. Låt oss vara stolta över fartyget och tillsammans rädda henne!” uppmuntrar Minna Arve.

Tapio Maijala, ombudsman för Stiftelsen för museifartyget Sigyn, konstaterar med glädje att stiftelsens storprojekt nu får stöd från ett prestigefullt håll. ”Vi tror att projektet får mer synlighet och väcker större intresse när stadsdirektören Minna Arve är med och uppmuntrar privatpersoner, företag och föreningar att tillsammans delta i renoveringen av Sigyn”, berättar Maijala.

Yhteistyökumppanit / Samarbetspartnerna