Restaurant Göran

Forum Marinums restaurangservice sköts av Göran. Det speciella med restaurangen är att författaren Göran Schildts segelbåt Daphne är placerad där som en del av inredningen.
www.goran.fi
info@goran.fi
tel. +358 20 741 7330

Restaurant Göran