Suomalainen laivanrakennus

Suomalaisen laivanrakennuksen historia on pitkä, mutta erityisesti sen viimeaikainen menestys tekee Forum Marinumin uutuusnäyttelystä ajankohtaisen; nykyisin laivanrakennus on satavuotiaan Suomen huippuosaamista.

 

 

”Suomalainen laivanrakennus” -näyttelyn aikatasot kuljettavat museokävijää historian eri vaiheiden kautta alan nykyiseen kukoistukseen ja jopa tulevaisuuteen. Suomalaisen laivanrakennuksen historia tärkeimpine käännekohtineen piirtyy kokonaisuudeksi, samalla kun huomio kiinnittyy laivanrakennusmenetelmien kehitykseen ja siihen liittyvän työn muutokseen. Näkökulma on valtakunnallinen, vaikka paikallisuudella onkin suuri merkitys. Näyttely jakautuu kronologisesti etenevien teemojen mukaisesti kolmeen osaan: puisten purjelaivojen aikakauteen, teolliseen laivanrakennukseen siirtymiseen ja nykyaikaiseen laivanrakennukseen.

Alaa on läpi vuosisatojen leimannut kansainvälisyys; kehitykseen ovat vaikuttaneet ulkomaiset mallit ja toimijat. Suomessa laivanrakennus on kaikesta huolimatta selviytynyt elinvoimaisena – ja menestynyt. Erikoistumista, suunnittelutaitoa korkeaa osaamista vaativiin alustyyppeihin sekä luovuutta ja innovatiivisuutta on pidetty tärkeinä selviytymiskeinoina kilpailussa. Risteilymatkustuksen läpimurto antoi suomalaistelakoille uudenlaisen tilaisuuden: tasokkaista matkustajalaivoista tuli menestystuote. Suuret laivatilaukset ovat taanneet työtä myös lukuisille telakan ulkopuolisille yrityksille.

Näyttelytilassa nähdään perinteisiä museoesineitä, kuten pienoismalleja, 1700-luvulta nykypäivään. Modernia laivanrakennusprosessia havainnollistetaan esimerkiksi luonnollisen kokoisen lohkomallin, digitaalisten sisältöjen ja laivasuunnittelun näkökulman kautta. Meyer Turun telakka on toimittanut materiaalin vuorovaikutteiseen laivan rakennesäätimeen, jossa tarkastellaan aluksen tekniikkaa ja rakenteita kuorimalla laivaa kerros kerrokselta. Museokävijä pääsee myös kokeilemaan laivan kastamista virtuaalitekniikan avulla. Näyttelyssä on kaiken kaikkiaan runsaasti interaktiivisia kohteita, ja yleisö pääsee itse tekemällä kokemaan asioita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiehtovan historiakerronnan ja valoisan nykyajan lisäksi laivoille visioidaan myös tulevaisuutta.  Laivanrakennuksen kehitys on huimaa, ja näyttelyn tulevaisuuskiikareilla voi kurkistaa myös tulevaisuuteen!

 

Näyttely on moderni elämys, jonka toteutumiseen on keskeisesti vaikuttanut tiivis yhteistyö Meyer Turun telakan kanssa. Sisältösuunnittelussa on ollut mukana laivanrakennusalan yrityksiä Turun alueelta, ja näyttävää toteutusta on tukenut joukko yhteistyökumppaneita. Aineistoa on saatu ja lainattu niin yrityksiltä, yksityishenkilöiltä kuin muiden museoiden kokoelmista. Näyttelyarkkitehtuurista on vastannut helsinkiläinen suunnittelutoimisto Tuomas Siitonen Oy.

 

Meyer Turun telakan toimitusjohtaja Jan Meyer luonnehtii näyttelyä seuraavasti: ”Laivanrakennus on jatkuvien innovaatioiden tekemistä, ja moni alan nykyinen standardi on kehitetty alun perin Suomessa ja Turussa. Uudessa laivanrakennusnäyttelyssä kävijät voivat tutustua tähän suomalaisen laivanrakennuksen hienoon historiaan ja tietysti myös sen nykypäivään. Toivottavasti mahdollisimman moni tulee tutustumaan Forum Marinumiin tähän kiehtovaan alaan.”

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEISTYÖSSÄ

  

.