Utställningar

Basutställningar

Forum Marinum har flera utställningar, både i utställningsbyggnaderna och på museifartygen.
Året om ger en utställningsbiljett tillträde till Forum Marinums huvudutställning i Kronomagasinet och till samlingen av träbåtar i Slottsbommen.

Tillfälliga utställningar

Vid sidan av de permanenta utställningarna visas varje år flera tillfälliga utställningar i salen Stiltjen i Slottsbommen och i Kronomagasinets entréhall. På Suomen Joutsens mellandäck visas även växlande sommarutställningar.

Museiskepp

Sammanlagt har Forum Marinum över 100 båtar, av vilka de flesta är byggda i Sydvästra Finland. En del av finns till beskådande i Slottsbommens utställningslokal och i båthallen på gården. De största fartygena flyter på Aura å framför museibyggnaderna.