Kort om Forum Marinum

Vieraile

Det maritima centret Forum Marinum är ett aktivt och mångsidigt centrum för marina aktiviteter, det har status av nationellt specialmuseum för sjöfarten och är också Finlands marinmuseum. Forum Marinums syfte är att vårda och bevara den finska västkustens, Skärgårdshavets och Östersjöns maritima kulturarv.

Forum Marinum ses som en högklassig och attraktiv producent och utvecklare av kultur- och turismtjänster med maritim prägel. Forum Marinum är en bevarare av ett kulturarv, ett saltstänkt besöksmål och ett ställe där man kan ordna möten och evenemang. Centret samarbetar med universitet, högskolor, museer och andra offentliga och privata aktörer.

Forum Marinum arrangerar utställningar, möten, konferenser och utbildningar av skiftande slag i anslutning till sjöfart, hamnverksamhet samt fartygs- och båtbyggnad, stöder sammankomster som ordnas av andra och fungerar som koordinator av olika maritima evenemang.

Det maritima centret Forum Marinum administreras av Stiftelsen Forum Marinum, som grundades år 1998.