Icon

ÖPPET

tis-sön, 10-18

Icon

BILJETTER

14 € / 9 € / 5€ / Museikort

Icon

PLATS

Slottsgatan 72, 20100 Åbo

Icon

KONTAKT

040 5525 477

Här börjar havet

Forum Marinum är ett aktivt och mångsidigt centrum för marina aktiviteter, det har status av nationellt ansvarsmuseum för sjöfart och är också den finska marinens museum. Forum Marinum är både ett saltstänkt besöksmål och ett ställe där man kan ordna möten och publika evenemang.

Centret har en betydande flotta av museifartyg: två stora segelfartyg, fyra örlogsfartyg och flera mindre båtar, från en ångdriven hamnbogserare till en polisbåt. Museiskeppen är öppna under sommarmånaderna och utställningarna året runt.

Öppettider Biljetter

UPPLEV DET MARITIMA CENTRET

Möten och fester

Oförglömliga möten och fester i unik miljö vid stranden av Aura å

I det maritima centret Forum Marinum kan du arrangera stämningsfulla familjefester eller till exempel ett inspirerande seminarium. Vi har utrymmen för grupper av olika storlek och för varierande behov, från ett litet kabinett till ett auditorium för upp till hundra personer. Som tilläggsprogram kan man beställa en guidning som passar evenemangets tema.

Ta kontakt försäljningssekreterare Pia Larte
tfn 0400 362 789 eller pia.larte@forum-marinum.fi

Expert på sjöfartshistoria

Forum Marinum kom till som resultat av ett arbete för att utveckla marinmuseifuntionerna i Åbo. Dess föregångare var Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi som grundades år 1936 och Åbo sjöfartsmuseum med de astronomiska samlingarna, grundat år 1977. Museerna hade en arbetsfördelning: det förstnämnda koncentrerade sig på forskning, på att utöka och upprätthållla arkivets samlingar; det sistnämnda på att arrangera utställningar, utöka och bevara föremålssamlingarna. I Forum Marinum koncentreras alla dessa funktioner.

Följ oss