Forssa

Historiallisesti merkittävä merimiina- ja torpedokokoelma on siirretty pois Turun Pansiossa sijainneesta Polusmäen varastoluolasta.  Vuoden 2019 aikana esineistöä puhdistettiin ja huollettiin Forum Marinumissa. Osa kokoelmasta on siirtynyt uuteen ”Vedenalainen sodankäynti” -näyttelyyn, joka avattiin Forssassa DA-Group Oy:n tiloissa  4.10.2021.

 

Vedenalainen sodankäynti näyttelyksi – Suomen vähemmän tunnettu puolustushistoria esille Forssassa

Suomessa on yli satavuotinen kokemus vedenalaisesta sodankäynnistä, sen aiheuttamista uhkista ja alan kehityksestä. Forum Marinum -säätiön hallinnassa on laaja kokoelma vedenalaisen sodankäynnin esineistöä Suomen itsenäisyyden alkua edeltävältä ajalta aina nykypäivään saakka. Toistaiseksi tämä ainutlaatuinen materiaali on ollut varastoituna haastavissa olosuhteissa ja hyvin rajallisesti yleisön nähtävillä.

Nyt tämän materiaalin pohjalta on luotu näyttely Forum Marinumin ja DA-Groupin välisen yhteistyön kautta. Projektin tavoitteena oli sekä harvinaisen esineistön saaminen laajemmin nähtäväksi, että sen säilyttäminen asianmukaisissa ja museaalisesti perusteltavissa olosuhteissa.

 

Kookkaiden esineiden tilaratkaisuja etsittäessä edessä näytti olevan vain huonoja vaihtoehtoja, mutta nyt yhteistyö DA-Groupin kanssa mahdollistaa tämän ainutlaatuisen vedenalaisen sodankäynnin esineistön säilyttämisen ja samalla asettamisen näytteille. Mielestäni kyseessä on kulttuuriteko, toteaa Forum Marinumin toimitusjohtaja Tapio Maijala

Olemme innoissamme mahdollisuudesta tarjota tilat kansainvälisestikin harvinaiselle näyttelylle. DA-Group on toiminut pitkään puolustussektorilla ja toimittanut merimiinoihin elektroniikkaa ja mekaniikkaa. Saamme näyttelyyn esille myös yrityksemme suunnittelemia ja valmistamia vedenalaisen sodankäynnin laitteita, kuten merimiinojen herätekoneistoja. Vedenalaisen sodankäynnin näyttelyn pystyttäminen Forssaan on luonnollinen jatkumo siihen, mitä teemme ja missä haluamme olla mukana, kertoo DA-Groupin toimitusjohtaja Sami Kotiniemi.

 

Näyttely sijaitsee yrityksen yksityissä ja valvotuissa tiloissa. Sinne pääsy on perustellusti rajoitettu, mutta näyttelyyn pääsee vierailemaan ohjatuissa ryhmissä tiettyinä ajankohtina. Vierailupäivistä ilmoitetaan täällä: https://www.forum-marinum.fi/fi/vieraile/museokaynti/ajankohtaista/

Näyttely on jatkuvasti tutustuttavissa verkossa Digimuseo.fi -palvelussa, ja virtuaalinäyttelyyn voi myös varata opastuksen. Tutustu tästä linkistä: https://digimuseo.fi/nayttelyt/vedenalaisen-sodankaynnin-historiaa/

 

 

Tärkeä osa Suomen meripuolustuksen historian esineistöä on pelastettu

Forssaan siirtynyt materiaali on peräisin Turun Pansiossa sijaitsevasta Puolustusvoimien varastoluolasta, jonne oli koottuna laaja kokonaisuus vedenalaisen sodankäynnin historiaan liittyvää esineistöä. Tämän materiaalikokonaisuuden rungon muodostaa kattava, yli 80 esinettä käsittävä kansainvälisesti ainutlaatuinen merimiinakokoelma. Se on alun perin syntynyt 1920-luvulta lähtien kootusta Merivoimien opetuskokoelmasta.

 

Rajoitetusti saavutettavan kohteen kokonaisuuteen kuului myös varastoitua, aiemmin pääasiassa merivoimien käytössä ollutta esineistöä, kuten miinanetsintä- ja miinanraivauskalustoa, merivoimien sukellustoimintaan liittyviä esineitä, erilaisia torpedoita sekä torpedokehitykseen ja -sodankäyntiin kytkeytyviä materiaaleja.

 

Vuoteen 2019 asti Puolustusvoimat maksoi tämän kokonaisuuden varastoinnin, ja Forum Marinum vastasi sen hallinnoinnista Sotamuseon suostumuksella. Puolustusvoimien luovuttua varastoluolasta Forum Marinum etsi ratkaisua ainutlaatuisen kokoelman säilyttämiselle. Sopiva yhteistyökumppani löytyi Forssasta.

 

Elokuussa 2019 Forum Marinum –säätiö ja DA-Group solmivat sopimuksen esineistön sijoittamisesta DA-Groupin tiloihin. Tavanomaisen varastoinnin sijaan lopputuloksena on ainutlaatuinen näyttely vedenalaisen sodankäynnin pitkästä ja kiehtovasta historiasta.

 

 

Kuvamateriaali: https://www.forum-marinum.fi/fi/info/kuvapankki/

Forum Marinumin tuottama videosarja miinakokoelmasta Youtubessa:

https://www.youtube.com/user/ForumMarinum

 

Näyttelyn kuraattori:
Mikko Meronen
Tutkija
mikko.meronen@forum-marinum.fi
+358 50 342 7922

 

DA-Group suunnittelee ja valmistaa vaativia huipputeknologian ja elektroniikan kokonaisratkaisuja asiakkaiden sovelluksiin suorituskyvyn ja liiketoiminnan edistämiseksi. Palvelemme teollisuusyrityksiä sekä puolustus- ja avaruusteollisuuden organisaatioita. Erikoisosaamistamme ovat sulautetut järjestelmät, elektroniikka ja mekaniikka, simulaatiot sekä RF- ja mikroaaltoteknologiat. Puolustussektorilla toimimme erityisesti vedenalaisen sodankäynnin ratkaisuiden kehittäjänä. Hallitsemme tuotteet tuotekehityksestä ja testauksesta valmistukseen ja elinkaaripalveluihin. Vuonna 1995 perustettu yhtiö työllistää yli 120 ammattilaista. Päätoimipaikka on Forssassa sekä toimipisteet Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turun seudulla.
www.da-group.fi

Turkulainen merikeskus Forum Marinum toimii merenkulun valtakunnallisena erikoismuseona ja merivoimien museona. Museaalisten toimintojen lisäksi Forum Marinum tarjoaa monipuolisia palveluita merellisten tapahtumien, kokousten ja koulutusten toteuttamiseksi. Korkeatasoinen ravintola ja ainutlaatuiset tilaratkaisut tekevät Forum Marinumista myös suositun juhlapaikan.

 

Merikeskusta hallinnoi Forum Marinum-säätiö, joka perustettiin vuonna 1998. Säätiön tarkoituksena on Suomen lounaisrannikon, Saaristomeren ja Itämeren merellisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja säilyttäminen. Forum Marinum on Suomen museoliiton, Trafiikki-museot ry:n,  ICOM:in (International Council of Museums) ja ICMM:n (International Council of Maritime Museums) jäsen.