Forum Marinum lyhyesti

Vieraile

Tietoa Merikeskuksesta

Mikä?

Merikeskus Forum Marinum on sekä merenkulun valtakunnallinen vastuumuseo että merivoimien museo, kuin myös merellinen tapahtumakeskus. Meillä voit tutustua mielenkiintoisiin näyttelyihin, vierailla museoaluksilla tai järjestää ainutkertaiset kokoukset ja juhlat. Museomyymälästämme löydät merelliset matkamuistot ja lahjat. Museoravintola Göranissa pääset maistelemaan merellisiä makuelämyksiä.

Merikeskus Forum Marinumia hallinnoi Forum Marinum-säätiö, joka perustettiin vuonna 1998. Säätiön tarkoituksena on Suomen lounaisrannikon, Saaristomeren ja Itämeren merellisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja säilyttäminen. Forum Marinum järjestää erilaisia merenkulkuun, satamatoimintaan sekä laivan- ja veneenrakennukseen liittyviä näyttelyitä, kokouksia, konferensseja ja koulutusta, tukee muiden järjestämiä tilaisuuksia sekä toimii erilaisten merellisten tapahtumien koordinaattorina.
Suomen ensimmäisen museoaluksen Sigynin hallintoa ja käyttöä varten perustettiin säätiö vuonna 1993. Sitä ennen laivaa oli ylläpitänyt Åbo Akademin säätiö vuodesta 1939 alkaen. Museoalus Sigynin Säätiön tarkoituksena on omistaa, konservoida, ylläpitää ja säilyttää museoalus Sigynia aluksena ja historiallisena museona Turussa.

Forum Marinum on Suomen museoliiton, ICOM:in (International Council of Museums) ja ICMM:n (International Council of Maritime Museums) jäsen.

 

Historiaa

Forum Marinum on syntynyt turkulaisten merimuseotoimintojen kehittämisen tuloksena. Sen edeltäjiä olivat vuonna 1936 perustettu Åbo Akademin Merihistoriallinen museo ja vuonna 1977 perustettu Turun merenkulkumuseo ja tähtitieteelliset kokoelmat.

Forum Marinumin toiminta alkoi vuoden 1999 alussa, ja uusi merikeskus avattiin juhlallisesti saman vuoden heinäkuussa. Åbo Akademin Merihistoriallinen museo on nykyisin Åbo Akademin Merihistorian laitos (Sjöhistoriska Institutet vid Åbo Akademi) ja se sijaitsee Forum Marinumin yhteydessä, Linnanpuomin rakennuksessa. Laitos keskittyy tutkimuksen ohella kirjaston ja arkiston kokoelmien kartuttamiseen ja hoitoon. Forum Marinum huolehtii merihistoriallisten esinekokoelmien kartuttamisesta ja hoidosta sekä näyttelytoiminnasta.

Vuonna 2002 Forum Marinum nimettiin Suomen merivoimien historiaa tallentavaksi museoksi, ja vuonna 2004 merenkulun valtakunnalliseksi erikoismuseoksi. Vuonna 2009 Forum Marinum liittyi Liikenne- ja viestintäministeriön tukemaan liikenteen ja viestinnän alan museoiden yhteiseen järjestöön Trafiikki-museot ry:hyn. Vuonna 2015 museon tehtävät laajentuivat laivastomuseosta koko merivoimien museoksi. Vuonna 2020 valtakunnallisia erikoismuseoita alettiin nimittää valtakunnallisiksi vastuumuseoiksi, Forum Marinum mukaan lukien.

 

Rakennukset

Museo sijaitsee kahdessa rakennuksessa. Punatiilisessä, korkeassa Kruununmakasiinissa sijaitsee perusnäyttelymme Töissä merillä, venekatos ja ravintola Göran jonka omaleimainen tunnus on sisälle sijoitettu Daphne -purjevene. Kruununmakasiinin rakennus on erityisen historiallinen, sillä se on Venäjän vallan aikainen valtion viljavarastorakennus, joka rakennettiin vuonna 1894. Näyttelytilaksi rakennus korjattiin 2000-luvun alussa.

Valkoisessa Linnanpuomin rakennuksessa sijaitsee vaihtuvien näyttelyiden tila, huvivenekokoelma, museokauppa, auditoriotilat sekä toimistotilat. Linnanpuomi on entinen Suomen Osuuskaupan suolavarasto, jossa oli myös toimistotiloja niin kuin nytkin. Se on rakennettu 1930-luvulla ja näyttelytilaksi se on kunnostettu vuosin 1985–86.

 

Saaristomeriaukio

Forum Marinumin piha-alueella, Linnankadun vieressä sijaitseva Saaristomeriaukio rakentuu lahjoittajien nimillä varustetuista laatoista. Lahjoittajat ovat yksityisiä henkilöitä, jotka kampanjan aikana laatan ostamalla olivat mukana keräämässä varoja Saaristomeren suojelemiseksi. Laattoja valmistettiin kaikkiaan 4550 kappaletta ja tuottoa Saaristomeren Suojelurahastolle kerättiin 120 000 euroa. Aukio vihittiin käyttöön vuonna 2011, jolloin lahjoittajat kutsuttiin seisomaan omalle laatalleen.

Saaristomeriaukioon liittyy erillinen alue kaupungissa vierailevien arvovieraiden nimikkolaattoja varten. Vieraiden joukkoon lukeutuu mm. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel ja pääministeri Jyrki Katainen.