Ympäristövastuullisuus

Merikeskus luo ilmastokohtaamisia 

Ilmakehän lämpenemisen ohella merenpintojen nousu on massiivinen haaste, johon voimme kaikki pienillä teoillamme vaikuttaa.

Merenkulun ja merielämän historia antaa museokävijälle välineitä peilata itseään osana ajan virtaa ja kehityksen jatkumoa. Edistys ei kuitenkaan ole kiistatonta, vaan se on tuonut mukanaan myös aikamme suuria ongelmia. Nykyiset maailmanlaajuiset tuotantoketjut ja konttiliikenteen valtaisat mittasuhteet koskettavat välillisesti käytännössä jokaista yksilöä. Omien kulutustottumuksiemme kautta tehdyt valinnat herättävät pohtimaan myös merenkulun ympäristövaikutuksia. Suomen merellinen huoltovarmuus on edelleen välttämätöntä, mutta entä ne Kiinasta tilatut kahden euron kännykkäkuoret?

Globaalit huolet kääntyvät Forum Marinumin uusimmassa 40 000+ näyttelyssä vahvasti lokaalin ympäristömme huomioimiseen.  Sen kantavana teemana on alueemme tuhansien saarien muodostama ainutlaatuinen meriluonto. Näyttelyn taustalla on laaja yhteistyöverkosto, ja se on toteutettu mm. turkulaisten yliopistojen ja muiden meriluonnon hyvinvoinnin edistämiseen pyrkivien tahojen kanssa.

Merialueiden kulttuurinen ja ympäristöllinen suojelu on osa ilmastokamppailua, joka vaatii toimia paitsi useilta yhteiskunnan sektoreilta, myös kaikilta meiltä kansalaisilta. Meidän, merenkulun valtakunnallisen vastuumuseon tekemässä työssä yhdistyvät sekä erilaiset asiantuntijaorganisaatiot että yksittäiset museokävijät. Forum Marinumissa ilmastoasiat ja -ihmiset kohtaavat toisensa.

 

Syksyllä 2021 olemme mukana Turun kaupungin 1,5 asteen kampanjassa. Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029. Se on rohkea tavoite, ja mukaan tarvitaan kaikki kaupunkilaiset. 1,5 asteen elämä on kampanja, jonka avulla Turku haluaa kannustaa asukkaita ja yrityksiä tekemään ilmastoystävällisiä valintoja. Kampanja perustuu Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

Vieraile kampanjan kotisivuilla www.turku.fi/ilmasto

 

 

 

 

Kestävää kehitystä Forum Marinumissa

Museoliitto määritteli jo vuonna 2010 ohjelmassaan KEKE – Museot ja kestävä kehitys*, miten museot voisivat pienentää energiankulutustaan ja toimia esimerkillisesti muuttuvassa yhteiskunnassa. Tämän jälkeen ohjelmaa on päivitetty aktiivisesti, jotta sen vaatimukset vastaisivat nykypäivää. Vuoden 2020 alussa Museoliittoon perustettiin kestävän kehityksen KEKE -työryhmä, johon kuuluu edustajia kaikista organisaation tiimeistä. Työryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista museoissa, ja toimii henkilökuntien tukena ekologisten valintojen tekemisessä.

Me Forum Marinumissa noudatamme paitsi Museoliiton määrittelemiä, myös Turun kaupungin kestävän kehityksen ohjenuoria. Turku osallistuu aktiivisesti vesiensuojeluun, luonnonsuojeluun, ilmanlaadun seurantaan, terveysvalvontaan ja ympäristölupien valvontaan. Seuraamme kaupungin ohjeistuksia, ja pyrimme lisäämään ekotekojamme kaupungin määrittelemien tavoitteiden mukaisesti.

Vuoden 2021 teema Forum Marinumilla on Itämeri ja vesistöjen suojelu. Teema tulee näkymään museomme näyttelysisällöissä ja julkaisuissa. Samalla haluamme kertoa kävijöillemme, kuinka me merikeskuksessa pyrimme kohti kestävää kehitystä jokapäiväisessä työssämme. Osa kehityskohteista on suunnittelun alla, osa toteutettu, ja opimme jatkuvasti lisää prosessin edetessä. Pienilläkin muutoksilla pystymme kaikki tekemään valintoja, jotka auttavat ympäristöystävällisemmissä toimintamalleissa. Tällaisia keinoja olemme tehneet museolla viimeisen kahden vuoden aikana:

 

  • Marraskuussa 2020 tehtiin uusi jätehuoltosopimus. Muoviroskan keräysastioita lisättiin, ja sekajätteelle jätettiin ainoastaan yksi jäteastia. Paperin, pahvin, lasin ja metalliroskan keräysastiat uusittiin. Ravintola Göranilla kierrätetään edelleen biojätettä ja pulloja, ja ravintolan rasvakaivon sisältöä käytetään uusiutuvan energian muodossa. Museolaivojen kunnostustöistä syntyvät hukkaöljyt kierrätetään. Pilssivedet imetään aluksista säiliöihin ja toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäväksi noin kolme kertaa vuodessa, jolloin mereen ei synny päästöjä. Jätteiden lajittelua toteutetaan sekä normaalitoiminnassa että telakoinneissa päivittäin.

 

  • Useita kiinteistöteknisiä parannuksia toteutettiin, joista yksi oli museorakennuksemme ja toimistotilamme Linnanpuomin ilmanvaihdon uusiminen vuonna 2019. Uudistuksen myötä kaukolämmön syöttömääriä pienennettiin ja hukkalämpö talteenotetaan. Suunnittelussa on aurinkopaneelien asentaminen koko rakennuksen matalaan osaan. Linnanpuomin venenäyttelyssä on käytössä LED-valaisimet.

 

 

  • Linnanpuomin toimistoremontti aloitettiin 2020 syksyllä, ja se päättyy vuoden 2021 keväällä. Tarkoituksena on esimerkiksi eristää lämmitysputket, ja uusia ikkunat hukkalämmön estämiseksi. Samassa yhteydessä kellaritilat uusitaan.

 

  • Kruununmakasiinin päänäyttelyssä halogeenilamput on vaihdettu LED-valaistukseen lähes täysin, ja nykyaikaiset LED-valot saatiin sovitettua onnistuneesti vanhoihin runkoihin ja rakenteisiin. Koko rakennuksen energiateho on matala, sillä tiilirakennuksen sisään on rakennettu puutalo.

 

 

  • Sotalaiva Keihässalmelle on asennettu kolme ilmalämpöpumppua, ja tehty muutoksia myös painetuuletusjärjestelmään. Tällöin päästiin lämmityksen osalta yhteen kymmenesosaan alkuperäisestä energiankulutuksesta. Vesikiertoisesta järjestelmästä luovuttiin kokonaan. Muiden Aurajoen varressa sijaitsevien museolaivojen lämmöneristykseen mietitään uusia ratkaisuja. Sähkön käyttö aluksissa on tarpeen lämmityksen, kosteuden hallinnan ja valaistuksen vuoksi, mutta museoaluksissa on rajattu käyttö vain aluksen säilymisen ja työturvallisuuden vuoksi tärkeille alueille.

 

  • Näyttelyrakenteissa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja. Tämä näkyy esimerkiksi vuonna 2019 rakennetussa ”Tyrskyn Myrskyn” -lasten merimuseossa, jonka näyttelyelementeissä puu on pääasiallinen rakennusmateriaali. Forum Marinumin ulko-opasteissa suositaan mahdollisimman pitkäikäisiä ja sääolosuhteita kestäviä materiaaleja.

 

  • Suunnittelussa on koko museon vesijärjestelmän uusinta, jolla pyritään vähentämään vedenkulutusta ja lisäämään energiatehokkuutta.

 

 

*https://museoliitto.fi/doc/SML_KEKE_aukeamittain.pdf