Etsimme väliaikaista taidetta kesälle ja loppusyksylle

Perjantaina 9.2.2024

Etsimme väliaikaista taidetta kesälle ja loppusyksylle

Forum Marinum on mukana Turun kaupungin pop-up-taiteen ohjelmahaussa. Etsimme taidetta sekä kesälle että syys-talvelle 2024.

Forum Marinumin ohjelmahaussa etsitään kesäkaudelle yhteisötaiteilijaa mukaan projektiin, jossa pyritään lisäämään alueen vihreyttä ja luomaan mahdollisuuksia kaupunkilaisten itseilmaisulle. Tavoitteena on löytää taiteilija, joka laatii taiteellisen työn suunnitelman merikeskuksen pihapuiden laatikoiden ja niitä ympäröivien asfalttikenttien maalauksesta yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Marraskuulle toivomme laajemmalle alueelle levittäytyvää taidetoteutusta, joka huomioisi Forum Marinumissa helmikuussa 2024 avautuvan Merimonsterit-näyttelyn.

Kesäksi yhdessä vehreämpi ja viihtyisämpi alue

Forum Marinum ja Turun kaupunki rakennuttavat yhteistyössä alueelle isoja istutuslaatikoita puille. Niiden avulla selkeytetään museon piha-alueella liikkumista ja parannetaan alueen viihtyisyyttä sekä lisätään kaupunkilaisten osallisuutta.

Istutuslaatikot rakennetaan kierrätysmateriaalista, ja ne muodostavat alustan taiteelliselle työlle. Halutessaan taiteilija pääsee vaikuttamaan laatikoiden sijoitteluun alueella. Puiden istuttaminen toteutetaan yhteisöllisenä projektina yhdessä kaupunkilaisten kanssa ennen maalausta. Taiteilija voi halutessaan sisällyttää istutustyön osaksi omaa taiteellisen työnsä suunnitelmaa, kuitenkin niin, että Turun kaupunki ja Forum Marinum vastaavat työn ohjauksesta.

Valinnan painopisteet

Taiteellisen työn toivotaan ammentavan merestä ja merellisyydestä, sekä meren arvostuksesta. Toteutustavassa tulee huomioida kestävyys sekä veden läheisyys alueella.

Aikataulu ja hintaluokka

Työn toteutuksen suunnittelun tulee ajoittua toukokuulle. Maalaustyön yhteisöllinen toteutus tulisi sijoittua ajankohdalle
7.–9.6.2024, jolloin Forum Marinumissa juhlitaan kesäkauden avausta. Samaan aikaan Linnanpuistossa järjestetään myös Kesärauha-festivaali.

Työn hintaluokka: 5000 €

Loppusyksylle merellistä hirviötunnelmaa

Syksyllä etsimme koko Linnanniemen alueelle haetaan taiteilijaa tai taiteilijoita toteuttamaan teoksia, jotka huomioivat pimeän ajan erityisyyden luomat mahdollisuudet sekä ympäröivän kaupunkiympäristön. Teoksissa voidaan hyödyntää esimerkiksi valoa, ääntä tai heijastavia pintoja.

Toiveena on löytää toteutus, joka huomioi Forum Marinumin näyttelyn Merimonsterit-teeman tai ammentaa muuten Linnanniemen historiasta ja merellisyydestä.

Ehdotuksessa tulee ilmetä teosidean lisäksi näkemys teoksen sijainnista ja toteutustavasta.

Merimonsterit

Forum Marinumin vaihtuvana sisältönä on vuosina 2024–2025 koko perheelle suunnattu Merimonsterit-näyttely. Ennen Forum Marinumiin saapumistaan Merimonsterit-näyttely oli esillä Suomen kansallismuseoon kuuluvassa Suomen merimuseossa Kotkassa vuosina 2019–2022.

Merimonsterit innoittavat myös Linnanniemen toimijoita suunnittelemaan erilaisia karmean kauhistuttavia rientoja alueella tulevana syksynä. Haemme alueelle taidetta, joka solahtaa osaksi alueen hirviömäistä loppusyksyä!

Valinnan painopisteet

Teoksen valinnassa tarkastellaan yhtymäkohtia merimonsterit teemaan ja merellisyyteen. Teoksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota teoksen elämyksellisyyteen sekä vaikutukseen kaupunkitilassa pimeällä. Arvostamme myös ekologisten materiaalien käyttämistä.

Aikataulu ja hintaluokka

Teos on esillä marras-/joulukuusta 2024 tammikuuhun 2025. Laskutus tulee tehdä vuoden 2024 aikana.

Taiteilija vastaa teoksen toteutuksesta sekä esille laittamisesta ja poistamisesta aiheutuvasta työstä ja kustannuksista. Teoksen omistajuus säilyy taiteilijalla koko esillä olon ajan. Teos on esillä julkisessa kaupunkitilassa, jossa ei ole erillistä valvontaa. Forum Marinum tai Turun kaupunki eivät vakuuta teosta eivätkä sitoudu sen ylläpitoon niiden esilläoloaikana.

Haussa voidaan valita yksi tai useampi ehdotuksista.

Haussa etsitään teoksia hintaluokissa 5000 € ja 10 000 €

Linnanniemi

Linnanniemi on uusi merellinen kaupunginosa, jossa taiteella on tärkeä rooli. Alueelle on laadittu oma taideohjelma, jonka yhtenä tavoitteena on löytää taiteen ja kulttuurin avulla keinoja elävöittää aluetta ympärivuotisesti.

 

Lisätiedot Forum Marinumin hausta:

Maija Karhu, kehittämispäällikkö
044 907 5972
maija.karhu@forum-marinum.fi

Lisätiedot koko ohjelmahausta ja hakuohjeet:

https://www.turku.fi/popuptaiteen-ohjelmahaku

< Lisää uutisia