Museifartygen

Sammanlagt har Forum Marinum över 100 båtar, av vilka de flesta är byggda i Sydvästra Finland. En del av finns till beskådande i Slottsbommens utställningslokal och i båthallen på gården. Forum Marinum har en betydande flotta av museifartyg: två stora segelfartyg, fyra örlogsfartyg och flera mindre båtar, från en ångdriven hamnbogserare till en polisbåt. Museiskeppen är öppna under sommarmånaderna.

Mer restips på momondo’s Turku Guide:

https://www.momondo.se/city-guides/discover-Turku.18246.guide.ksp