sigyn

Parkki Sigyn

Varvintorilla

 

Sigyn on Suomen ensimmäinen museolaiva, ja yksi turkulaisen Aurajokimaiseman symboleista. Vuonna 1887 ensimmäisen kerran vesille laskettu Sigyn on nykyään ainutlaatuinen alus myös kansainvälisin mittapuin arvioituna. Vastaavaa saman aikakauden puista kauppa-alusta ei ole säilynyt missään muualla maailmassa.

 

Helmikuussa 1939 neuvottelut Sigynin ostamisesta oli saatu päätökseen intendentti Sven Anderssonin johdolla. Aiemmin maailman meriä kiertänyt alus makasi tuolloin poissa purjehduksesta Ahvenanmaan Vårdössä. Historiallisen aluksen hankinta koettiin tärkeäksi, sillä Turkuun oli perustettu muutamaa vuotta aikaisemmin merihistoriallinen museo Åbo Akademin toimesta. Museoaluksen hankkimista puolsivat myös vaikutusvaltaiset taustajoukot turkulaisista merenkulkupiireistä. Kauppa Sigynistä solmittiin 14.2.1939. Myöhemmin kesällä alus hinattiin kaupunkiin siten että alus oli 30.6. Turussa. Alus vihittiin juhlallisesti joessa, lähellä vielä rakenteilla ollutta Martinsiltaa. Yleisölle Sigyn avattiin 8.7.1939.

Ensimmäistä museokesää seurasivat kuitenkin vaikeat sotavuodet, joiden aikana laivalle ei tehty lainkaan ylläpitävää huoltoa. Sotien jälkeen haettiin avustuksia Sigynin saattamisesta uudelleen hyväksyttävään kuntoon. Kesäkuussa 1948 laiva avattiin jälleen yleisölle. 1954 Sigyn koki jälleen uljaan hetken, kun se elokuvan tekoa varten pääsi nostamaan purjeet Airistolla.

Sigyn oli 1960-luvun alussa edustavassa kunnossa, ja yleisöäkin oli käynyt aluksella 6000 - 7000 maksanutta vierailijaa joka kesä. Vähitellen havahduttiin kuitenkin vaikeaan rakenteelliseen ongelmaan, jonka myös purjelaivoihin perehtymätön huomasi ulospäin: Laivan runko oli menettämässä muotonsa, ja Sigyn alkoi muistuttaa selkäänsä köyristävää kissaa.

Laiva telakoitiin 1970-luvun alussa, sillä kölin taipuma oli aiheuttanut hankalan ”kissanselkäilmiön”. Korjaustöistä seurasi kustannuksia, joiden kattamiseksi Turun kaupunki päätti huomattavasta korjausmäärärahasta. Lisäksi Åbo Akademin säätiö teki aloitteen laajamittaisesta keräyksestä museoaluksen hyväksi.

1970-luvun puolivälissä päätettiin uusia myös mastoja, joita varten rahdattiin kaksi yhdeksän tonnia painanutta oregon-mäntytukkia Washingtonista Turkuun. Uudet mastot pystytettiin toukokuussa 1977. Ilmassa oli jälleen juhlan tuntua, sillä restaurointia oli kestänyt viimeiset kymmenen vuotta.

1980-luku meni ylläpidon ja suunnittelun merkeissä, sillä rakenteelliset ongelmat vaivasivat edelleen. Laiva telakoitiin Turussa 1987 aluksen täyttäessä 100 vuotta. Samanaikaisesti järjestettiin Sigynin juhlanäyttely Turun merenkulkumuseon tiloissa Tähtitorninmäellä. 1990-luvun alussa tehtiin kauaskantoinen päätös sijoittaa Sigyn uivaan telakkaan, mikä mahdollisti uudella tavalla aluksesta huolehtimisen. Vuonna 1994 myös hallinnolliset asiat muuttuivat, kun laivan omistus siirtyi Åbo Akademin säätiöltä vastaperustetulle Sigyn-säätiölle.

Vuosien 1998 - 2001 aikana Sigyn oli telakkansa varassa peruskorjattavana Maarianhaminassa, ja siellä tehty työ dokumentoitiin perusteellisesti. Turkuun palattuaan Sigyn on ollut kesäisin avoinna yleisölle osana vuonna 1998 perustetun Forum Marinum -merikeskuksen museokohteita.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen Forum Marinum on vakiinnuttanut asemansa merellisen kulttuurin keskuksena. 2010-luvun lähestyessä Sigyn-säätiön omat varat eivät riittäneet jatkuvaan kunnossapitoon, sillä aluksen takilaa ja kantta jouduttiin jatkuvasti kunnostamaan. Vuodesta 2010 alkaen kunnossapitoon on saatu lisärahoitusta Åbo Akademin säätiöltä ja Turun kaupungilta, jotta jo aiemmin korjatut aluksen rakenteet kestäisivät pidempään. Korjaustoimintaan on saatu rahoitusta Museovirastolta, ja suurimmat korjaushankkeet kuten kannen ja skanssin korjaukset on tarkoitus saada valmiiksi parin seuraavan vuoden kuluessa.

Laivan elämänkaari jatkuu sen eläessä ajanjaksoaan museoaluksena. Aluksen takilassa ja muissa rakenteissa tapahtuu jatkuvaa kulumista, mikä edellyttää pienimuotoisia korjaustoimenpiteitä sekä jatkuvaa kunnossapitoa. Näin ollen myös taloudellinen panostus on ensiarvoisen tärkeää näiden töiden turvaamiseksi. Nykyisin kaikki korjaukset tehdään alkuperäisiä työmenetelmiä noudattaen sekä perinteisiä materiaaleja ja työtapoja käyttäen. Tällä tavoin vaikka aluksen osia uusitaan, sen museoarvo säilyy. Esimerkiksi kaikki takilan kiinnitykset tehdään kuten purjehtivalla aluksella, mikä takaa myös yleisön turvallisuuden.

Alus on avoinna yleisölle kesäkuukausina päivittäin klo 11 - 19. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua aluksen alkuperäisiin rakenteisiin, joiden ymmärtämiseen oivasti johdattaa laivalla jatkuvasti työskentelevien 2-3 miehen tekemä käytännön työn seuraaminen. Parasta Sigynillä on heittäytyä mielikuvien vietäväksi, ja kuvitella millaista elämää jo 130 vuotta sitten seilanneen purjealuksen matkoilla on koettu.

trafiikkimuseot2Merikeskus Forum Marinum
Linnankatu 72, 20100 Turku
puhelin: (02) 267 9511
faksi: (02) 267 9515
2011 © Forum Marinum